Vlhčené utierky sú najčastejším problémom upchatých toaliet

Používame ich veľakrát na osobnú hygienu, dobrá voľba to nie je. V toalete sa nerozpustia ako klasický toaletný papier po strete s vodou. Keď do toalety hodíte naraz viac vlhčených utierok za sebou , a potrubie má zlý spád, problém je na svete. Vlhčené obrúsky a iné prípravky používané na osobnú hygienu majú tendenciu ukladať sa v záhyboch či spojoch potrubia a vytvárať tak vysoko odolnú masu. Následkom toho sa zníži prietok, potrubie sa zanesie a havarijný stav je na svete. Tieto výrobky vedia spôsobiť upchatie ako malých domových čerpacích staníc, tak aj veľkých ktoré čerpajú odpadové vody z obcí či celých mestských štvrtí. Celosvetová asociácia ktorá určuje normy na označovanie či je alebo nie je výrobok splachovateľný, odporúča do toaliet splachovať len tie, ktoré toto označenie majú aj to maximálne 3 kusy naraz. Splachovať vlhčené utierky väčšinou zakazujú aj kanalizačné smernice, ktoré vydávajú prevádzkovatelia a ku ktorých dodržovaniu sa odberatelia zaväzujú pri podpise zmluvy na nehnuteľnosť.
Odporúčame preto vyvarovať sa splachovaniu vlhčených utierok do WC a vlhčené utierky jednoznačne vyhadzovať do odpadkového koša.

Do toalety jednoznačne nepatria ani dámske hygienické potreby

Použité vložky ani tampóny nepatria do WC. Predsa sa však nájde veľa žien, ktoré doň použité vložky hodia a spláchnu. Javí sa to ako jednoduchá alternatíva, no na každom obale dámskych hygienických potrieb je uvedené, že do toalety nepatria. Dôvodom je, že hrozí upchatie odpadovej rúry. Ďalší problém je, že tampón častokrát ostáva v toalete aj po opakovanom spláchnutí.
Odhadzujte použité dámske hygienické potreby do odpadkového koša. A pravidelne ho kôš vyprázdňujte. Zabránite tak nielen upchatej toalete – upchatá toaleta ale aj nepríjemnému zápachu v kúpeľni.

Keď sa Vám podarí akýmkoľvek nesprávnym manipulovaním s obrúskami či dámskymi hygienickými potrebami odpad upchať, volajte k poruche odborníkov z havarijných služieb.

 

vlhcene utierky

Čo robiť a čo nerobiť

Aby ste udržali vnútornú domovú kanalizáciu v dobrom stave, je dôležité priemerne dvakrát za rok skontrolovať vtoky, ventily, čistiace tvarovky, strešné lapače a šachty. Najdôležitejšie je skontrolovať viditeľné spoje na potrubí. Nemalo by sa zabudnúť na kontrolu priechodnosti kanalizačného potrubia. Kontrolujeme ho tak, že pustíme silný prúd vody vo vani alebo umývadle. Ak nevyteká v šachte rovnakou silno, potrubie treba prečistiť. Čistenie kanalizačného potrubia svojpomocne by sme mali robiť robiť len za pomoci chemických prípravkou na to určených. Sú to prípravky, ktoré rozpustia tuhé časti splaškov a odmastia vnútorné steny potrubia. Riadime sa návodom výrobcu- vysypeme prípravok do WC alebo výlevky, odporúčame kyseliny len vo forme granulátov, nie sú agresívne ako tie tekuté. Tento postup odporúčame využiť len ako prevenciu!, určite nie v prípade ak máte drez už upchatý a potrubie plné vody. V tomto prípade Vám kyselina ani iný prípravok nepomôžu, lebo sa k upchatému miestu nedostanú. Potrubiu môže ešte viac uškodiť keď kyselina začne v potrubí reagovať môže spôsobiť jeho deformáciu. Tekuté kyseliny majú zas tendenciu ostávať v sifónoch a zatvrdnúť keď ich nedostatočne prepláchnete teplou vodou. Pri akejkoľvek manipulácii s kyselinami si dávajte vždy veľký pozor na oči!

Bezpečnejšou alternatívou agresívnych čistiacich prostriedkov je používanie sódy bikarbóny ako prevencie jedenkrát za tri mesiace.

Môžete tiež použiť drôtenú špirálu a následne potrubie prepláchnuť tlakovou vodou.

Ak však nastanú problémy väčších až havarijných stavov volajte overené krtkovacie služby.

Nie všetky majú totiž špeciálne stroje či overené postupy a aj niektoré krtkovacie firmy na čistenie odpadov robia chyby. Ak ste z okolia Pezinka – overení krtkovačí sú Vám k dispozícii NONSTOP.

Častokrát sa môžete stretnúť s tým, že chodia len s ručnou špirálou, ktorou Vám v odpade spravia len malú dierku, ktorá sa znova upchá, a navyše si vypýtajú toľko, koľko by Vás stálo vyčistenie profesionálnou technikou. Iní chodia len s kyselinou. Zákazníci sa potom profesionálnym krktovacím službám sťažujú, že im do odpadu vyliali kyselinu a okrem neodstránenia problému aj zničili sanitu.

 

kanalizacia najcastejsie chyby

Pravidelným servisom a údržbou predídete havarijným stavom a poruchám.

Ak však u Vás už k poruche došlo, ponúkame službu monitorovanie kanalizácie, čo je najjednoduchší spôsob ako ľahko nájsť príčiny či pôvod prečo sa kanalizačné potrubie upchalo, prasklo, či iným spôsobom poškodilo. Výhodou monitoringu kanalizácie je, že častokrát odhalí aj tie najrizikovejšie úseky. Pri monitoringu sa používa trasovacia sonda – inšpekčná kamera, ktorou vieme sledovať a zároveň vytyčovať trasu kanalizácie. Jej pomocou vytýčime tiež hĺbku v akej sa nachádza kanalizácia a miesto havárie či miesto kde je poškodená. Monitoring kanalizácie Vám dokáže ušetriť mnoho nákladov vďaka možnosti presnej diagnostiky havarijného miesta v potrubiach.
Ponúkame tiež preventívny monitoring – je to pravidelná kontrola všetkých prvkov kanalizácie a TV monitoring kanalizácie. Jeho výhodou je, že miesto poruchy určí presne bez potreby výkopových prác, odstavenia či otvorenia kanalizačného systému.

Realizujeme ho za pomoci najmodernejšej techniky dostupnej na trhu. Kamerový systém je schopný vykonať kontrolu prípojky , technické detaily na potrubí a tesnosť jeho spojov. Kamerový systém vie monitorovať potrubie o priemer 32 mm po 1200 mm a záznam je farebný. Po monitoringu Vám odovzdáme komplexnú správu.

Dôvody monitoringu potrubí a kanalizácií:

Jednoduché zistenie prečo sa kanalizácia upchala, zdeformovala či kde vznikli na potrubí trhliny, čo vedie k odstráneniu jej opakovaného upchávania.

Ak Vám domácnosť či iný objekt zapácha, je to jednoduchá cesta k odstráneniu nielen zápachu ale samotnej príčiny.

Pomáha pri zisťovaní prečo Vám vlhnú v objekte steny , či prečo Vám zateká dažďová voda alebo splašky do objektu.

Odporúča sa vykonať pred rekonštrukciou podláh.

Monitoring je jednoduchým riešením pri vytyčovaní trasy kanalizácie, zisťovaní jej presného spádu a vyhľadávaní deformácií a trhlín.

Monitoring kanalizácie sa najčastejšie robí pre umývadlá, kuchynské drezy, umývadlá, odtoky vaní a spŕch, výlevky a kanalizačné vpuste. Často ho vyžadujú kanalizačné šachty, dažďové zvody, ležaté a horizontálne kanalizácie. Septiky a žumpy.

 

monitoring kanalizacie

Prasklo Vám vodovodné potrubie? Upchali sa rúry? Praskli? Či Vám neodteká umývadlo? Alebo sa upchalo WC? Odtok?
Čistíme rýchlo kanalizáciu a predchádzame jej ďalšiemu upchatiu !

Sme tu pre Vás 24hodín 7 dní v týždni.

Nami vykonaná práca je kvalitná a rýchla !

Máme výhodné ceny!

Naša havarijna služba nonstop Vám pomôžeme odstrániť Vaše problémy s čistením kanalizácie, vodovodov, odtokov, odpadových rúr za pomoci tej najkvalitnejšej techniky. Odstránime havarijné stavy a poruchy v objektoch v čo najkratšom čase. Sme flexibilní a schopní byť u Vás v rozmedzí 30min-1hod. Máme tím v ktorom sú iba kvalifikovaní zamestnanci.
Ponuka našich služieb zahŕňa aj údržbu,servis, vodoinštalácie, monitoring a trasovanie kanalizácie, kanalizačné práce a vodoinštalácie.

Krtkovanie WC, neodtekajúce drezy, upchaté sprchové kúty a sifóny, vane, pisoáre, upchaté umývadlá. Krtkujeme za pomoci vysokotlakového čistenia kanalizácie , čistíme potrubie špirálou, čistíme kanalizačné prípojky, odpady.

Spravíme revíziu kanalizácie. Vyčistíme šachty. Vymeníme či opravíme kanalizáciu.

Vieme Vám spraviť  tv monitoring kanalizácie so záznamom. Vyriešime havarijné stavy na kanalizácii.

Naša oblasť pôsobenia:

Krtkovanie Bratislava, Krtkovanie Pezinok, Krtkovanie Trnava, Krtkovanie Senec, Krtkovanie Hlohovec, Krtkovanie Trnava, Krtkovanie Malacky, Krtkovanie Dunajská Streda, Krtkovanie Pieštany

 

byty a bytové spoločenstvá, verejné budovy, administratívne budovy, penzióny, kaderníctva, podnikateľské subjekty a ďalšie…

 

havarijna sluzba

Poškodená, nefunkčná kanalizácia nie je nič príjemné. Prinášame niekoľko hlavných možných porúch, ktoré môžu na kanalizácii vzniknúť a narobiť nepríjemnosti.

Vypadnutie tesnení v spojoch kanalizácie

Túto poruchu má na svedomí neodborná montáž plastových potrubí. Prekážku vytvorí vyčnievajúce tesnenie. Sem sa následne zachytia pevné časti nečistôt a potrubie sa postupne úplne upchá.

Oprava

Vypadnuté tesnenie treba odstrániť riadenou frézou. Spoj je potrebné utesniť krátkou sanačnou vložkou. Najčastejšie sa tento typ poruchy vyskytuje v domových odpadoch, nie vždy sa dá porucha opraviť bez výkopu, často je tu nutný stavebný spôsob opravy.

Zvetraná Šachta

Šachta bez vybudovaného žliabku, na dne ktorej sa postupne hromadia väčšie nečistoty až dovtedy, kým sa kanalizácia úplne upchá. Na jej dno dopadá aj zvetrané murivo samotnej šachty, čo napomáha urýchleniu procesu upchatia kanalizácie.

Oprava

Treba spraviť sanáciu šachty, vybrať opadané zvetrané murivo. Dôležité je vybudovať žliabok na jej dne. Dorobiť alebo vymeniť stúpadlá do šachty. Ak je možnosť pripojenia potrubia do dna šachty odporúčame tak spraviť.

Zasypaná kanalizácia

V tomto prípade ide o havarijný stav. Potrubie neodteká, je zrútené a treba ho čo najrýchlejšie opraviť, v tomto prípade treba čo najskôr volať havarijnú službu, ktorá Vám príde kanalizáciu opraviť a stavebným prácam sa pri zasypanej kanalizácii nevyhnete.

Oprava

Nutný je stavebný zásah.

Prasknutá a zlomená kanalizácia

Keď klesne zemina v mieste kade vedie potrubie, ktoré bolo neodborne položené už pri jeho výstavbe zvykne sa zlomiť. V zlome sa začnú zachytávať nečistoty, ktoré ho postupne úplne upchajú.

Oprava

Bez výkopových prác sa dá vykonať len ak zlom nie je príliš veľký. Inak je treba zlomené miesto a vzniknutý zub v ňom odfrézovať a následne vyvložkovať takzvaným sanačným rukávcom. V prípade širšieho poškodenia sa kanalizácia opravuje stavebnými zásahmi. Bezproblémov vieme opraviť aj asfaltovú cestu, ktorú spevníme geomrežami.

Deformácie na plastovom potrubí

K tejto poruche vedie neodborne položené potrubie a neodborne zasypané potrubie. Staticky ho to oslabuje a časom postupne praská.

Oprava

Nezaobíde sa bez výkopových prác, je nutné vymeniť staré potrubie za nové.

Staticky porušená kanalizácia

Je to staticky poškodené potrubie, vzniknuté poškodenia sú veľmi veľké, na potrubí sa vytvárajú veľké zuby ktoré zachytávajú nečistoty a nútia tak vodu odtekať mimo potrubia. Kanalizácia sa veľmi rýchlo úplne upchá.

Oprava

Pri staticky porušenej kanalizácii odporúčame stavebný výkop ako spôsob opravy, keďže ide o výrazné poškodenie.

Odpojenie či praskliny na potrubí

V prípade odpojenia sa od seba odchýlia dva spoje potrubia. V miestach, kde sa odpoja sa vytvorí zub, zachytávajúci nečistoty až do chvíle, kým sa potrubie úplne neupchá. V tomto mieste uniká z potrubia aj voda, a splašky sa ťažšie dostanú do hlavného odpadu. Pri prasklinách na potrubí splašková voda uniká a znižuje nosnú silu vody. Tuhé splašky neodtekajú do kanalizácie a zanášajú potrubie až kým ho úplne neupchajú.

Oprava

Odchýlené potrubie a praskliny sa dajú opraviť bez nutnosti výkopových prác. Za pomoci fréz, a sanačných vložiek sa dá jednoducho opraviť.

 

moznosti oprav poruch na kanalizacii

Podľa zákona kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie. Toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis (Zák. č. 442/2002 Z.z., § 4, ods. 2). Odberateľom vody je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzavretú zmluvu o dodávke vody.

Čo potrebujete pri žiadosti na vybudovanie kanalizačnej prípojky

Keď budete vybavovať žiadosť o pripojenie na kanalizáciu, požiadavku treba poslať vodárenskej spoločnosti v mieste, kde budete prípojku stavať, k vašej žiadosti sa musia vyjadriť samotné vodárne.

Môžete si tiež zvoliť alternatívu čistenia či skladovania odpadovej vody, jedna z možností je biologická čistička odpadových vôd.

K novým stavbám nie je nutné kanalizačné prípojky zriaďovať keď začnete s výstavbou. Je to však pohodlnejšie a praktickejšie, keď beriete ohľad na vykopávky a stavebné práce potrebné pri ukladaní vodovodného potrubia. Stavebné firmy či samotní stavebníci odporúčajú tieto práce spojiť dohromady a riešiť situáciu súbežne s výstavbou základov pre rodinné domy.

Kanalizačné prípojky k chatám

V prípade projektovej dokumentácie chát a chalúp – sú to drobné stavby – budete musieť verejnú kanalizáciu informatívne zakresliť do kópie katastrálnej mapy. K žiadosti budete musieť predložiť aj aktuálnu situáciu kanalizačnej prípojky a umiestnenie kanalizačnej šachty. Miesto, kde Vám kanalizačnú prípojku vybudujú aj to kam Vám umiestnia merač na prípojke určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. Kanalizačná prípojka musí byť krátka, priama a kolmá na stoku.

Komunálne vody je potrebné odvádzať iným spôsobom v prípade ak si verejná kanalizácia a jej výstavba vyžaduje vysoké nároky, ak vybudovanie verejnej kanalizácie výrazne nezlepší životné prostredie. Dbá sa na to, aby sa chránili rovnako povrchové ako podzemné vody ak sa odpad odvádza verejnou kanalizáciou.

 

pripojky kanalizacie

Najčastejší dôvod upchatia kanalizácie sú nečistoty a mastnota. Tie odtekajú spolu s vodou do kanalizácie a časom vytvárajú zväčšujúce sa nánosy. Výsledkom čoho sa zmenšuje prietok rúry a rúra sa následne úplne upchá .

K správnej údržbe kanalizačných sietí je nevyhnutné ich pravidelne čistiť čo je zároveň prevenciou pred vznikom a výskytom havárií na kanalizačnom systéme. Odporúčame Vám kontaktovať krtkovanie kvalitnej krtkovacej spoločnosti, ktorá ponúka profesionálne služby pri čistení kanalizácie – tlakom vody. Čistenie tlakom vody je vo svete najpoužívanejší spôsob.

Krtkovanie – vyčistenie kanalizácie tlakom vody

Najúčinnejší spôsob ako vyčistiť potrubie sú vysokotlakové vodné trysky. Usadeniny v kanalizácii narušia silným tlakom vody. Kanalizačný systém tým vyčistí, prepláchne a zároveň ho zbaví aj od vodného kameňa alebo mastnoty. Po vyčistení sú steny potrubia znova hladké, čisté a jednoducho priechodné, bez rizika jeho poškodenia .Vyčistením predídete mnohým poruchám, ušetria sa Vám starosti a financie, a tiež predĺžite jeho životnosť.

Predchádzať upchaniu potrubia môžete jednoducho už vo Vašej domácnosti :

  • Raz do týždňa prepláchnete odpadové potrubie horúcou vodou
  • Použijete chemický prípravok, ktorý uvoľní zanesený odpad
  • Vyvarujte sa používať WC ako odpadkový koš – nikdy doň nevhadzujte hygienické potreby, plienky, mokré servítky . Všetky tieto veci sa v potrubí zvyknú časom zasekávať čo vedie k jeho upchatiu

preventivne cistenie kanalizacie

Trativod má za úlohu rýchlo a nenápadne odviesť veľa vody z pozemku a plôch okolo neho. Býva navrhovaný ako riešenie na rýchle odtečenie prívalových vôd, ako sú napríklad prudké dažde, rýchlo roztopený sneh, ale aj na odvádzanie povrchovo znečistených vôd zo septikov.

Využíva sa tam, kde nie je možné odvádzať vodu do kanalizácie, v prípade ak na danom mieste kanalizácia chýba.

Trativod je v zemi vykopaná diera, s hĺbkou cca 1meter, vyplnená pieskom, štrkom, prípadne plastovým drenážnym systémom alebo alternatívnym riešením na báze prepraviek. Stavia sa, pokiaľ je to možné čo najďalej od budovy a po svahu,aby sa voda čo príde z von aj z odpadu “tratila”. Plochy nad trativodom sa následne zatrávňujú.

Trativody sú robené výlučne na vodu čistú , neobsahujúcu mastnoty.

Mastnota by trativod zaniesla, preto doň určite nemôžeme púšťať vodu z drezu.

V dnešnej dobe sa trativody aj napriek ich výhodnej cene a dostatočnej funkčnosti využívajú zriedka.  Tí, čo ho však majú, a upchá sa im, musia si trativod odkopať, vyčistiť, či dokonca zaviesť niekde inde.

trativod

Nečistite trativod cez odpad

Čistenie trativodov cez odpad je nebezpečné. Jediná možnosť ak sa vám odpad vedúci do trativodu upchal je ho nájsť a odkopať. Odpad ktorý vedie do trativodu nemôžeme čistiť, pretože hrozí zaseknutie tlakovej hadice medzi kameňmi, čo môže spôsobiť nemalé škody.

Neviete kde máte trativod?

Pomocou vyhľadávacieho zariadenia vám ho natrasujeme – Trasovanie potrubia, kanalizácie. Presnú polohu trativodu následne určíme podľa zistení,kadiaľ vedie potrubie.

Vodárenské spoločnosti často v zime upozorňujú odberateľov, že lacnejšie je prevencia proti zamrznutiu vody ako rozmrazovať prípojky. Rozmrazovanie prípojky je omnoho nákladnejšie ako šetrenie pitnou vodou. Rozmrazovanie v takomto prípade vyžaduje výkop a ropílenie potrubia. Pitná voda sa musí v zimnom období v potrubí dostatočne pohybovať, ak sa tak nedeje, zamrzne.  Zamrznutie hrozí ak prípojka nie je dostatočne hlboko uložená.

Voda najčastejšie zamŕza vo vodovodných vetvách, ktorými neprúdi dostatočné množstvo vody a sú dlhšie. Vodovodné potrubia sú dimenzované na optimálny odber vody v nehnuteľnosti, dá sa to nazvať hygienickým minimom, malo by sa dodržiavať, aby sa predchádzalo v zimných obdobiach zamŕzaniu.

Dôsledkami  nedostatočnej ochrany pred mrazom okrem dodávok pitnej vody,môžu byť aj poškodené trubky,ventily,zatekanie, čoho následkom býva častokrát aj funkčnosť celého domu.

Riešenia, ktoré nie sú ideálne:

Nevypnuté kúrenie či vypúšťanie vody z radiátorov pri odchode z domu, chaty ,či iného objektu nie sú ideálnym riešením. Takisto ani tepelná izolácia, ktorá sa bežne používa na potrubie nie je dostatočnou ochranou. Pre takmer úplné zníženie rizika zamrznutia potrubia je jeho ochrana pomocou vykurovacích termokáblov, ktoré sa inštalujú priamo s vodovodným potrubím. Sú na trhu od roku 1971 a ich hlavnou výhodou je ich schopnosť zahrievania sa podľa okolitej teploty. Keď teplota klesá, káble sa začnú zahrievať. Keď teplota stúpne,  v kábloch sa teplota zníži. Tým chránia potrubie.

ochrana portubia

Ich výhody:

  • Vysoká prevádzková spoľahlivosť
  • nízka spotreba energie
  • ľahko a rýchlo sa inštalujú
  • životnosť majú viac ako 50 rokov
  • chránia potrubie
  • elektrické podlahové kúrenie

Potrubie, ktoré je ochránené vykurovacím káblom je treba zaizolovať, kvalita a hrúbka tepelnej izolácie ovplyvní inštalovaný výkon vykurovacích káblov a celkové prevádzkové náklady. Odporúča sa to najmä v rodinných domoch, kedy treba chrániť čerpadlo, ktoré je umiestnené mimo vykurovaných miest.

Nezabúdajte na to, že kuchynský drez slúži na umývanie riadov nie ako smetný kôš! Akékoľvek pevné zvyšky z potravín ho veľmi ľahko upchajú. Takisto je nevhodné liať do odpadov olej, ostáva v potrubí stáť.

Pevné zvyšky potravín ako sú ryža, cestoviny, škrupiny z vajec, kôstky z ovocia, žuvačky …

Veľakrát sú to ostré predmety ktoré môžu drez a následne odtok poškriabať, alebo sa ,,zaseknúť“ v akejkoľvek časti odtoku – ako je to v prípade škrupín z vajíčok.

Cestoviny majú schopnosť naberať na objeme, nespláchnuté časti tak aj po dlhšej dobe môžu spôsobiť škody.

Oleje, maslá a mastnota ostávajú v potrubí stáť, odporúča sa preto zvyšky týchto potravín zlievať do fliaš a odovzdať výkupcom oleja. Určite ich nesplachujte do wc. Spôsobia Vám tie isté problémy.

Do odpadkového koša patria aj akékoľvek nálepky z ovocia, či drobné časti papiera. Lepia sa na steny potrubia, neprejdú odpadom

Múku takisto radšej sypte do koša. Vytvára lepkavú hmotu, ktorá upcháva odtok drezu.

Do drezu nepatrí ani káva. Vyliate usadeniny z kávy sa veľmi jednoducho zmiešajú s mastnotou a táto hmota bráni odtoku vody. Nevysýpajte ju ani do záchoda. Môže tu takisto vzniknúť hmota, ktorá bráni odtoku vody. Kávové usadeniny majú svoje využitie ako dobré hnojivo na kvety prípadne ju pridajte do kompostu.

odpad

Kávu môžete vysypať aj do koša ak nemáte kompost ani kvety – alebo sa môžete inšpirovať a využiť ju nasledovne:

Jednoduchá renovácia dreveného nábytku

Stačí zmiešať usadeninu z kávy s horúcou vodou tak aby Vám vznikla hustá hmota, ktorú následne nanesiete na škrabance či vyblednuté miesta na tmavo namorenom nábytku. Následne nábytok preleštíte prírodným prostriedkom s včelím voskom, zotrite  a máte ekologicky a lacno zrenovovaný stôl alebo skrinku.

 

Usadenina z kávy je výborný peeling na pleť

Keď ju zmiešate s olivovým alebo iným prírodným olejom výsledkom bude prírodný peeling bez akejkoľvek chémie. Môžete ho použiť či už na tvár alebo celé telo. Je to starý osvedčený recept z Karibiku.

kavovev usadeniny

Vyženie Vám škodcov zo záhrady

Slimáky a mravce kávu neobľubujú. Keď usadeniny nasypete na mravčie cestičky, na pár dní zmiznú. Slimáky odpudzuje už aj samotný pach kávy. Odporúča sa obsypať záhony 10 centimetrov širokým pruhom pilín, ktoré treba zaliať kávovou usadeninou zmiešanou s vriacou vodou.

Ak sa Vám však odpad podarí upchať aj napriek našim radám a tipom , na riešenie problému sú tu naši odborníci ktorí Vám rýchlo a efektívne pomôžu vzniknutý problém či havarijnú situáciu odstrániť.