Vodárenské spoločnosti často v zime upozorňujú odberateľov, že lacnejšie je prevencia proti zamrznutiu vody ako rozmrazovať prípojky. Rozmrazovanie prípojky je omnoho nákladnejšie ako šetrenie pitnou vodou. Rozmrazovanie v takomto prípade vyžaduje výkop a ropílenie potrubia. Pitná voda sa musí v zimnom období v potrubí dostatočne pohybovať, ak sa tak nedeje, zamrzne.  Zamrznutie hrozí ak prípojka nie je dostatočne hlboko uložená.

Voda najčastejšie zamŕza vo vodovodných vetvách, ktorými neprúdi dostatočné množstvo vody a sú dlhšie. Vodovodné potrubia sú dimenzované na optimálny odber vody v nehnuteľnosti, dá sa to nazvať hygienickým minimom, malo by sa dodržiavať, aby sa predchádzalo v zimných obdobiach zamŕzaniu.

Dôsledkami  nedostatočnej ochrany pred mrazom okrem dodávok pitnej vody,môžu byť aj poškodené trubky,ventily,zatekanie, čoho následkom býva častokrát aj funkčnosť celého domu.

Riešenia, ktoré nie sú ideálne:

Nevypnuté kúrenie či vypúšťanie vody z radiátorov pri odchode z domu, chaty ,či iného objektu nie sú ideálnym riešením. Takisto ani tepelná izolácia, ktorá sa bežne používa na potrubie nie je dostatočnou ochranou. Pre takmer úplné zníženie rizika zamrznutia potrubia je jeho ochrana pomocou vykurovacích termokáblov, ktoré sa inštalujú priamo s vodovodným potrubím. Sú na trhu od roku 1971 a ich hlavnou výhodou je ich schopnosť zahrievania sa podľa okolitej teploty. Keď teplota klesá, káble sa začnú zahrievať. Keď teplota stúpne,  v kábloch sa teplota zníži. Tým chránia potrubie.

ochrana portubia

Ich výhody:

  • Vysoká prevádzková spoľahlivosť
  • nízka spotreba energie
  • ľahko a rýchlo sa inštalujú
  • životnosť majú viac ako 50 rokov
  • chránia potrubie
  • elektrické podlahové kúrenie

Potrubie, ktoré je ochránené vykurovacím káblom je treba zaizolovať, kvalita a hrúbka tepelnej izolácie ovplyvní inštalovaný výkon vykurovacích káblov a celkové prevádzkové náklady. Odporúča sa to najmä v rodinných domoch, kedy treba chrániť čerpadlo, ktoré je umiestnené mimo vykurovaných miest.