Vody v odpadoch, čiže odpadové vody, sú zmesou odpadov z rozličných zdrojov: splaškov z umývadiel, vaní, toaliet, dažďových vôd odtekajúcich zo striech alebo iných odvodňovaných plôch, ktoré sa musia zneškodnovať podľa noriem a podmienok stanovených v povoleniach o výpúšťaní odpadov.

Z hygienického hľadiska je teda kanalizácia pre domácnosti veľmi dôležitá. Ak zlyhá spôsobí nemalé problémy. Zatekanie z neutesneného potrubia a nepríjemný zápach pri neskorom riešení problému. Môžu skončiť až pri zdraví ohrozujúcom nasávaní splaškov do pitnej vody.

Aký je súvis medzi mrazivým počasím a poruchami kanalizácií v mrazivých dňoch? Sú v tom fyzikálne vlastnosti pôdy. Zjednodušene povedané voda, ktorá zamrzne zväčší objem. Vodovodné potrubia a trubky vedúce do kanalizácií sa v dôsledku tlaku lámu alebo praskajú. Najčastejšie v spojoch či prechodoch cez steny.

Prinášame pár rád a tipov ako spomenutým situáciám v zime predísť a vyvarovať sa prípadným haváriám.

Ako sme už spomenuli kanalizácia nám odvádza odpadové vody a tie sú teplejšie ako pitná, ale nie je to zárukou ani ochranou pred vznikom problému.  Ak zamrzne voda v kanalizácii tak v prípade,že tečie v kanalizácii ktorá je uložená nízko pod povrchom.

Vhodná je preto prevencia, aby sa predišlo upchatiu kanalizácie v zime, a pracovníci čistiaci kanalizáciu nebudú mať veľa práce s otváraním poklopov.

  • Poklopy kanalizácií je dobré soliť špeciálnou sneh roztápajúcou soľou, alebo odstraňovať sneh z poklopu mechanicky
  • V miestach kam sa dostáva sneh z ciest je dobré označovať kanalizačné šachty označiť , aby sa k nej v prípade havárie bolo možné dostať, a ľahko sa našla
  • Nielen v zime zabezpečovať T-kusy novými šraubami, namazať ich tukom – urýchľuje sa tým ich povoľovanie a prístup do potrubia

nezabudajme v zime na kanalizaciu

Sme si istí, že tieto tipy sú pre vás zjednodušením starostlivosti o kanalizáciu, a pomôžeme vám predísť zamrznutiu či už samotnej kanalizácie či potrubia.