Trativod má za úlohu rýchlo a nenápadne odviesť veľa vody z pozemku a plôch okolo neho. Býva navrhovaný ako riešenie na rýchle odtečenie prívalových vôd, ako sú napríklad prudké dažde, rýchlo roztopený sneh, ale aj na odvádzanie povrchovo znečistených vôd zo septikov.

Využíva sa tam, kde nie je možné odvádzať vodu do kanalizácie, v prípade ak na danom mieste kanalizácia chýba.

Trativod je v zemi vykopaná diera, s hĺbkou cca 1meter, vyplnená pieskom, štrkom, prípadne plastovým drenážnym systémom alebo alternatívnym riešením na báze prepraviek. Stavia sa, pokiaľ je to možné čo najďalej od budovy a po svahu,aby sa voda čo príde z von aj z odpadu “tratila”. Plochy nad trativodom sa následne zatrávňujú.

Trativody sú robené výlučne na vodu čistú , neobsahujúcu mastnoty.

Mastnota by trativod zaniesla, preto doň určite nemôžeme púšťať vodu z drezu.

V dnešnej dobe sa trativody aj napriek ich výhodnej cene a dostatočnej funkčnosti využívajú zriedka.  Tí, čo ho však majú, a upchá sa im, musia si trativod odkopať, vyčistiť, či dokonca zaviesť niekde inde.

trativod

Nečistite trativod cez odpad

Čistenie trativodov cez odpad je nebezpečné. Jediná možnosť ak sa vám odpad vedúci do trativodu upchal je ho nájsť a odkopať. Odpad ktorý vedie do trativodu nemôžeme čistiť, pretože hrozí zaseknutie tlakovej hadice medzi kameňmi, čo môže spôsobiť nemalé škody.

Neviete kde máte trativod?

Pomocou vyhľadávacieho zariadenia vám ho natrasujeme – Trasovanie potrubia, kanalizácie. Presnú polohu trativodu následne určíme podľa zistení,kadiaľ vedie potrubie.