Vlhčené utierky sú najčastejším problémom upchatých toaliet

Používame ich veľakrát na osobnú hygienu, dobrá voľba to nie je. V toalete sa nerozpustia ako klasický toaletný papier po strete s vodou. Keď do toalety hodíte naraz viac vlhčených utierok za sebou , a potrubie má zlý spád, problém je na svete. Vlhčené obrúsky a iné prípravky používané na osobnú hygienu majú tendenciu ukladať sa v záhyboch či spojoch potrubia a vytvárať tak vysoko odolnú masu. Následkom toho sa zníži prietok, potrubie sa zanesie a havarijný stav je na svete. Tieto výrobky vedia spôsobiť upchatie ako malých domových čerpacích staníc, tak aj veľkých ktoré čerpajú odpadové vody z obcí či celých mestských štvrtí. Celosvetová asociácia ktorá určuje normy na označovanie či je alebo nie je výrobok splachovateľný, odporúča do toaliet splachovať len tie, ktoré toto označenie majú aj to maximálne 3 kusy naraz. Splachovať vlhčené utierky väčšinou zakazujú aj kanalizačné smernice, ktoré vydávajú prevádzkovatelia a ku ktorých dodržovaniu sa odberatelia zaväzujú pri podpise zmluvy na nehnuteľnosť.
Odporúčame preto vyvarovať sa splachovaniu vlhčených utierok do WC a vlhčené utierky jednoznačne vyhadzovať do odpadkového koša.

Do toalety jednoznačne nepatria ani dámske hygienické potreby

Použité vložky ani tampóny nepatria do WC. Predsa sa však nájde veľa žien, ktoré doň použité vložky hodia a spláchnu. Javí sa to ako jednoduchá alternatíva, no na každom obale dámskych hygienických potrieb je uvedené, že do toalety nepatria. Dôvodom je, že hrozí upchatie odpadovej rúry. Ďalší problém je, že tampón častokrát ostáva v toalete aj po opakovanom spláchnutí.
Odhadzujte použité dámske hygienické potreby do odpadkového koša. A pravidelne ho kôš vyprázdňujte. Zabránite tak nielen upchatej toalete – upchatá toaleta ale aj nepríjemnému zápachu v kúpeľni.

Keď sa Vám podarí akýmkoľvek nesprávnym manipulovaním s obrúskami či dámskymi hygienickými potrebami odpad upchať, volajte k poruche odborníkov z havarijných služieb.

 

vlhcene utierky