Jeden deciliter prepáleného kuchynského oleja môže znečistiť až tisíc litrov vody …

Zbytky mastnoty z kuchynských panvíc v domácnosti je najjednoduchšie utrieť savým papierom či kuchynskými papierovými utierkami a ten jednoducho vyhodiť do odpadu. Čo však ak vyprážate, či používate fritézy a olej Vám ostáva ?
Na Slovensku je problematika spojená s likvidáciou jedlého oleja veľmi aktuálna. Bežné slovenské domácnosti nie sú viazané žiadnym zákonom o likvidácii zvyškov oleja ako je to pri reštauračných zariadeniach. Mnohí z nás stále nevedia ako použitý – prepálený olej zlikvidovať. Zbavujeme sa ho vyliatím do výleviek alebo toaliet. Tento spôsob likvidácie je nesprávny a nebezpečný pre životné prostredie. Znečisťujeme tak pôdu a spodné vody.
Vylievaním olejov a tukov do výleviek si naviac môžeme upchať odtok a postupne upchá celé potrubie. Jeho následné čistenie potrubia môže vyžadovať vysoké finančné náklady.

Prečo zbierať použitý jedlý olej ?

Obsahuje škodlivé látky a karcinogény. Jeho vyliatím do výlevky či kanalizácie hrozí, že upchá potrubie. Znečisťuje odpadové vody. Látky v ňom obsiahnuté prenikajú do pôdy a znečisťujú životné prostredie. Ak teda chcete s kuchynskými odpadmi narábať ekologicky, prelejte tuk do krabice od mlieka, či PET fľaše či od použitej fľašky od samotného oleja a odovzdajte na zberných miestach. Odovzdať môžete slnečnicový , repkový, ľanový olej, oleje z konzervovaných potravín ako sú ryby.

Kde je možné použitý olej odovzdať ?

Odovzdať zozbieraný olej môžete na vybraných čerpacích staniciach. Zozbieraný olej sa následne odborne spracováva a používa ako biozložka pri výrobe pohonných hmôt.

Ako zbierat olej