Čo robiť a čo nerobiť

Aby ste udržali vnútornú domovú kanalizáciu v dobrom stave, je dôležité priemerne dvakrát za rok skontrolovať vtoky, ventily, čistiace tvarovky, strešné lapače a šachty. Najdôležitejšie je skontrolovať viditeľné spoje na potrubí. Nemalo by sa zabudnúť na kontrolu priechodnosti kanalizačného potrubia. Kontrolujeme ho tak, že pustíme silný prúd vody vo vani alebo umývadle. Ak nevyteká v šachte rovnakou silno, potrubie treba prečistiť. Čistenie kanalizačného potrubia svojpomocne by sme mali robiť robiť len za pomoci chemických prípravkou na to určených. Sú to prípravky, ktoré rozpustia tuhé časti splaškov a odmastia vnútorné steny potrubia. Riadime sa návodom výrobcu- vysypeme prípravok do WC alebo výlevky, odporúčame kyseliny len vo forme granulátov, nie sú agresívne ako tie tekuté. Tento postup odporúčame využiť len ako prevenciu!, určite nie v prípade ak máte drez už upchatý a potrubie plné vody. V tomto prípade Vám kyselina ani iný prípravok nepomôžu, lebo sa k upchatému miestu nedostanú. Potrubiu môže ešte viac uškodiť keď kyselina začne v potrubí reagovať môže spôsobiť jeho deformáciu. Tekuté kyseliny majú zas tendenciu ostávať v sifónoch a zatvrdnúť keď ich nedostatočne prepláchnete teplou vodou. Pri akejkoľvek manipulácii s kyselinami si dávajte vždy veľký pozor na oči!

Bezpečnejšou alternatívou agresívnych čistiacich prostriedkov je používanie sódy bikarbóny ako prevencie jedenkrát za tri mesiace.

Môžete tiež použiť drôtenú špirálu a následne potrubie prepláchnuť tlakovou vodou.

Ak však nastanú problémy väčších až havarijných stavov volajte overené krtkovacie služby.

Nie všetky majú totiž špeciálne stroje či overené postupy a aj niektoré krtkovacie firmy na čistenie odpadov robia chyby. Ak ste z okolia Pezinka – overení krtkovačí sú Vám k dispozícii NONSTOP.

Častokrát sa môžete stretnúť s tým, že chodia len s ručnou špirálou, ktorou Vám v odpade spravia len malú dierku, ktorá sa znova upchá, a navyše si vypýtajú toľko, koľko by Vás stálo vyčistenie profesionálnou technikou. Iní chodia len s kyselinou. Zákazníci sa potom profesionálnym krktovacím službám sťažujú, že im do odpadu vyliali kyselinu a okrem neodstránenia problému aj zničili sanitu.

 

kanalizacia najcastejsie chyby