Pravidelným servisom a údržbou predídete havarijným stavom a poruchám.

Ak však u Vás už k poruche došlo, ponúkame službu monitorovanie kanalizácie, čo je najjednoduchší spôsob ako ľahko nájsť príčiny či pôvod prečo sa kanalizačné potrubie upchalo, prasklo, či iným spôsobom poškodilo. Výhodou monitoringu kanalizácie je, že častokrát odhalí aj tie najrizikovejšie úseky. Pri monitoringu sa používa trasovacia sonda – inšpekčná kamera, ktorou vieme sledovať a zároveň vytyčovať trasu kanalizácie. Jej pomocou vytýčime tiež hĺbku v akej sa nachádza kanalizácia a miesto havárie či miesto kde je poškodená. Monitoring kanalizácie Vám dokáže ušetriť mnoho nákladov vďaka možnosti presnej diagnostiky havarijného miesta v potrubiach.
Ponúkame tiež preventívny monitoring – je to pravidelná kontrola všetkých prvkov kanalizácie a TV monitoring kanalizácie. Jeho výhodou je, že miesto poruchy určí presne bez potreby výkopových prác, odstavenia či otvorenia kanalizačného systému.

Realizujeme ho za pomoci najmodernejšej techniky dostupnej na trhu. Kamerový systém je schopný vykonať kontrolu prípojky , technické detaily na potrubí a tesnosť jeho spojov. Kamerový systém vie monitorovať potrubie o priemer 32 mm po 1200 mm a záznam je farebný. Po monitoringu Vám odovzdáme komplexnú správu.

Dôvody monitoringu potrubí a kanalizácií:

Jednoduché zistenie prečo sa kanalizácia upchala, zdeformovala či kde vznikli na potrubí trhliny, čo vedie k odstráneniu jej opakovaného upchávania.

Ak Vám domácnosť či iný objekt zapácha, je to jednoduchá cesta k odstráneniu nielen zápachu ale samotnej príčiny.

Pomáha pri zisťovaní prečo Vám vlhnú v objekte steny , či prečo Vám zateká dažďová voda alebo splašky do objektu.

Odporúča sa vykonať pred rekonštrukciou podláh.

Monitoring je jednoduchým riešením pri vytyčovaní trasy kanalizácie, zisťovaní jej presného spádu a vyhľadávaní deformácií a trhlín.

Monitoring kanalizácie sa najčastejšie robí pre umývadlá, kuchynské drezy, umývadlá, odtoky vaní a spŕch, výlevky a kanalizačné vpuste. Často ho vyžadujú kanalizačné šachty, dažďové zvody, ležaté a horizontálne kanalizácie. Septiky a žumpy.

 

monitoring kanalizacie