Poškodená, nefunkčná kanalizácia nie je nič príjemné. Prinášame niekoľko hlavných možných porúch, ktoré môžu na kanalizácii vzniknúť a narobiť nepríjemnosti.

Vypadnutie tesnení v spojoch kanalizácie

Túto poruchu má na svedomí neodborná montáž plastových potrubí. Prekážku vytvorí vyčnievajúce tesnenie. Sem sa následne zachytia pevné časti nečistôt a potrubie sa postupne úplne upchá.

Oprava

Vypadnuté tesnenie treba odstrániť riadenou frézou. Spoj je potrebné utesniť krátkou sanačnou vložkou. Najčastejšie sa tento typ poruchy vyskytuje v domových odpadoch, nie vždy sa dá porucha opraviť bez výkopu, často je tu nutný stavebný spôsob opravy.

Zvetraná Šachta

Šachta bez vybudovaného žliabku, na dne ktorej sa postupne hromadia väčšie nečistoty až dovtedy, kým sa kanalizácia úplne upchá. Na jej dno dopadá aj zvetrané murivo samotnej šachty, čo napomáha urýchleniu procesu upchatia kanalizácie.

Oprava

Treba spraviť sanáciu šachty, vybrať opadané zvetrané murivo. Dôležité je vybudovať žliabok na jej dne. Dorobiť alebo vymeniť stúpadlá do šachty. Ak je možnosť pripojenia potrubia do dna šachty odporúčame tak spraviť.

Zasypaná kanalizácia

V tomto prípade ide o havarijný stav. Potrubie neodteká, je zrútené a treba ho čo najrýchlejšie opraviť, v tomto prípade treba čo najskôr volať havarijnú službu, ktorá Vám príde kanalizáciu opraviť a stavebným prácam sa pri zasypanej kanalizácii nevyhnete.

Oprava

Nutný je stavebný zásah.

Prasknutá a zlomená kanalizácia

Keď klesne zemina v mieste kade vedie potrubie, ktoré bolo neodborne položené už pri jeho výstavbe zvykne sa zlomiť. V zlome sa začnú zachytávať nečistoty, ktoré ho postupne úplne upchajú.

Oprava

Bez výkopových prác sa dá vykonať len ak zlom nie je príliš veľký. Inak je treba zlomené miesto a vzniknutý zub v ňom odfrézovať a následne vyvložkovať takzvaným sanačným rukávcom. V prípade širšieho poškodenia sa kanalizácia opravuje stavebnými zásahmi. Bezproblémov vieme opraviť aj asfaltovú cestu, ktorú spevníme geomrežami.

Deformácie na plastovom potrubí

K tejto poruche vedie neodborne položené potrubie a neodborne zasypané potrubie. Staticky ho to oslabuje a časom postupne praská.

Oprava

Nezaobíde sa bez výkopových prác, je nutné vymeniť staré potrubie za nové.

Staticky porušená kanalizácia

Je to staticky poškodené potrubie, vzniknuté poškodenia sú veľmi veľké, na potrubí sa vytvárajú veľké zuby ktoré zachytávajú nečistoty a nútia tak vodu odtekať mimo potrubia. Kanalizácia sa veľmi rýchlo úplne upchá.

Oprava

Pri staticky porušenej kanalizácii odporúčame stavebný výkop ako spôsob opravy, keďže ide o výrazné poškodenie.

Odpojenie či praskliny na potrubí

V prípade odpojenia sa od seba odchýlia dva spoje potrubia. V miestach, kde sa odpoja sa vytvorí zub, zachytávajúci nečistoty až do chvíle, kým sa potrubie úplne neupchá. V tomto mieste uniká z potrubia aj voda, a splašky sa ťažšie dostanú do hlavného odpadu. Pri prasklinách na potrubí splašková voda uniká a znižuje nosnú silu vody. Tuhé splašky neodtekajú do kanalizácie a zanášajú potrubie až kým ho úplne neupchajú.

Oprava

Odchýlené potrubie a praskliny sa dajú opraviť bez nutnosti výkopových prác. Za pomoci fréz, a sanačných vložiek sa dá jednoducho opraviť.

 

moznosti oprav poruch na kanalizacii