Väčšina majiteľov domov považuje správnu funkčnosť kanalizácie za samozrejmosť. Je to typ odvetvia domácnosti, ktorý si všímame len vtedy, keď sa vyskytne nejaký problém s údržbou. Aby sa predišlo dlhodobým problémom s údržbou, majitelia domov by mali zvážiť pravidelné odborné čistenie kanalizácie. V tomto blogu sa budeme zaoberať dôležitosťou profesionálne čistenie kanalizácie a odtokov, a tým aký má prínos pre priemernú domácnosť.

Odborné čistenie kanalizácie môže odstrániť pomalé odtekanie vody

Predtým, než sa odtok stáva nefunkčným, začne sa spomaľovať jeho výkon. Profesionáli môžu pomôcť zistiť, či pomalé odvodnenie je spôsobené zablokovaním v rámci domáceho systému alebo to môže byť spôsobené prívodom z vonkajšieho systému, ktorý slúži domácnosti. Môžu presne určiť problém a zabezpečiť, aby sa akékoľvek problémy s pomalým odvodňovaním časom nezhoršili. Je dôležité, aby ste kontaktovali profesionálov v okamihu, keď dôjde k zmene rýchlosti odvodnenia!

Odborníci môžu znížiť zápach z vášho odtoku

Aj vtedy, keď sa zdá, že vaša kanalizácia funguje dokonale, sa môže vašou domácnosťou šíriť výrazný zápach. Problém by mohol súvisieť s hnilobou potravín hlbšie v potrubí alebo by to mohlo byť spôsobené vážnejším problémom. Profesionálni odborníci na čistenie kanalizácie majú odborné vybavenie a skúsenosti, aby mohli reagovať na akékoľvek problémy s odtokom súvisiacim so zápachom. Často môžu zaistiť, aby sa v priebehu niekoľkých minút od analýzy a servisných úkonov odstránil nepríjemný zápach.

Inštalatéri môžu identifikovať väčšie problémy

Inštalatéri sú špecializovaní najmä na riešenie závažnejších problémov ako sú odstránenie drenážnych upchávok a potrubia. Samozrejme vedia diagnostikovať a byť schopní rozpoznať aj hroziaci väčší problém v kúpeľni alebo v kuchyni. Mohlo by to byť prasknuté potrubie, ktoré by mohlo spôsobiť potenciálny únik vody v domácnosti, alebo objavia nespriechodnené odtoky, ktoré môžu byť nebezpečné, pretože môžu ohroziť váš domov. Vyškolený odborník zabezpečí, že majitelia domov sú ochránení pred hrozbou poškodenia ich majetku a spoľahlivo vyriešia problémy, ktoré sa zdali byť potenciálne drahé.

Krtkovanie

Väčšine z nás sa už stalo, že sa mu v domácnosti upchal odtok, či už to bolo v kuchyni, kúpeľni alebo inde, určite to nebolo príjemné a museli ste hľadať vhodné riešenie problému. Keď nepomáhajú bežné zákroky ako prepchávanie zvonom, alebo nasypanie chemikálie, na rad prichádzajú profesionáli. Krtkovanie je efektívny spôsob vyriešenia tohto problému. Je založené na rotujúcej oceľovej strune, ktorá sa v potrubí točí a pritom vibruje, čím dokonale odstráni všetky usadeniny, či už na odpadovom alebo kanalizačnom potrubí. Pri krtkovaní  sa tiež nasadzuje monitorovacie zariadenie, ktoré dokáže rýchlo a spoľahlivo lokalizovať poškodené rúry. Preto treba zvoliť kvalitnú a spoľahlivú firmu, ktorá dokáže problém vyriešiť a eliminovať prípadné poruchy alebo možné poškodenia vášho potrubia. Tým, že zveríte svoje problémy s odvodňovaní, upchatým odpadom, či s potrubím, profesionálom, zabezpečíte, aby bola vaša kanalizácia v dlhodobom horizonte v perfektnom stave a spĺňala tak najvyššie štandardy.

 

Ak by dom predstavoval ľudské telo, tak potom sieť jeho potrubí, ktorá prebýva v jeho základoch, možno považovať za jeho cievy. Tak ako živá krv, ktorá prúdi naším telom, rovnako aj potrubie obsahuje životne dôležitú tekutinu, ktorou je voda. V istom zmysle, inštalatérske práce sú najzložitejším ale aj najdôležitejším remeslom, pokiaľ ide o dom. Bez vodovodných potrubí by sme nemali tečúcu vodu a bez tečúcej vody by nás ovládla panika a zmätok. Každý pozná ten pocit, keď máme odstavenú vodu z akéhokoľvek dôvodu, a zrazu sa náš život stáva oveľa ťažším. Neprítomnosť vody postihuje naše bežné činnosti, ako je pranie bielizne, osobná hygiena, varenie, WC, a tak ďalej. Preto by sa táto nuansa domácnosti, hoci sa považuje niekedy za samozrejmosť, nikdy nemala ignorovať a podceňovať. Medzi vami môže byť veľa tých, ktorí by spochybňovali dôležitosť údržby vodovodných zariadení. Nuž, potom vás presvedčíme o opaku.

Prečo je inštalatérstvo dôležité

Inštalatérstvo je  neoddeliteľnou súčasťou nášho života a stará sa o to, aby občania zostali aktívni a zdraví. Inštalatérstvo zabezpečuje prostredníctvom potrubí, aby obyvatelia miest a obcí mali čistú a pitnú sladkú vodu. Navyše moderné inštalatérske práce umožňujú aj vypudzovanie odpadu z našich domovov, ako aj zo strany našich spoločenstiev, bez toho, aby sa ohrozila kvalita našej pitnej vody.

Potreba inštalatérskych služieb

S postupom času, aj inštalatérstvo prešlo istým vývojom a modernizáciou – stalo sa omnoho komplexnejším. Hoci zložitejšie systémy a riešenia často vedú k pohodlnejšiemu a jednoduchšiemu životu, na druhej strane to môže niekedy viesť k väčším problémom. V tomto prípade, s príchodom moderných inštalácií, vznikli aj nové zložitejšie problémy s inštaláciou. Zatiaľ čo, bežný smrteľník zvládne vyriešiť problém s upchatým odtokom, určite nie je pripravený riešiť technickejšie a komplikovanejšie opravy. Napríklad, ak potrubie praskne a začne zaplavovať vašu kúpeľňu, suterén, kuchyňu atď., potom určite musíte využiť služby špecializovaného a odborného inštalatéra, aby ste situáciu mali pod kontrolou. Varovné signály, akými sú zvláštne zvuky v stenách, rozširovanie škvŕn od vody atď. – to všetko sú príklady situácií, ktoré si vyžadujú odborné znalosti inštalatéra. Takže keď máte pocit, že máte vážne ťažkosti vo vašej domácnosti týkajúce sa inštalácií, vždy a bez meškania kontaktujte svojho inštalatéra.

 

Kanalizácia je základom pre udržiavanie hygieny v každom dome, bytovke, alebo inej budove. Odvádza odpad z priestorov, kde by spôsoboval iba problémy a tým nám všetkým poskytuje život na slušnej úrovni. Mnohí si avšak neuvedomujú, že aj kanalizácia má svoje hranice a nedokáže sa s niektorými vecami vysporiadať sama. Problémy nastávajú hlavne v budovách, kde žije veľa ľudí, ktorí sa ku kanalizácii správajú nezodpovedne.

Kanalizácia nie je odpadkový kôš

Najväčšie problémy vznikajú, keď si ľudia mýlia kanalizačné potrubie so smetným košom. Častokrát je jednoduchšie odpadky hodiť do záchodu a spláchnuť, lebo potom človek nemusí vynášať vrecia so smeťami do kontajnerov. Pamätajte na to, že do kanalizácie nepatria odpadky z kuchyne ako múka, cukor a v podstate by sme sa nemali žiadnych potravín zbavovať týmto spôsobom. Na likvidáciu chemikálií ako je benzín, oleje, farby alebo rozpúšťadlá nie je vhodné využiť kanalizáciu. Na zbavenie podobných materiálov existujú iné špeciálne spôsoby. A to posledné, čo by sa v kanalizácii nemalo objaviť, sú veci ako látky, detské plienky a iný komunálny odpad. Práve kvôli týmto predmetom sa potrubia často upchávajú, čo si v najhorších prípadoch vyžaduje profesionálnu prácu, ako je aj oprava a výmena kanalizácie.

Upchatá kanalizácia skomplikuje život

Málokto si to uvedomí, kým sa mu nič podobné nestane. Pravdou ale je, že upchatá kanalizácia výrazne ovplyvní váš život. Možno až do takej miery, že sa na určitý čas budete musieť vysťahovať z domu. Začína to zápachom, ale ak sa situácia nerieši, môžu sa vám v dome začať hromadiť nebezpečné hnilobné plyny. Pridajte k tomu baktérie, ktoré sa budú množiť stále rýchlejšie a z vášho domu sa čoskoro stane život ohrozujúce miesto. Oprava a výmena kanalizácie nie sú vôbec jednoduché, ani lacné práce, preto sa o svoje potrubia starajte čo najlepšie.

Ako môžete vidieť, kanalizácia naozaj nie je rúra, vďaka ktorej sa môžete zbaviť všetkého odpadu v domácnosti. Zlým zaobchádzaním s kanalizačným potrubím môže dôjsť k haváriám, ktoré sa postupom času dokážu vyvinúť na kolaps celej kanalizačnej siete na určitom území. Ak budete rozmýšľať nad tým, čo skončí v potrubí vášho domu, môžete sa tak vyhnúť nehodám s dopadom na život ľudí, ale aj prírodu.

 

Ak problémy s odtokom vo vašej domácnosti pretrvávajú, môže byt za tým väčší problém s kanalizáciou, ktorý sa skrýva pod zemou. Niekedy je možné problémy s upchatím alebo iné kanalizačné poruchy vyriešiť jednoduchým čistením a údržbou odtoku, ktoré majiteľ domu môže vykonať, ale príde bod, keď tieto metódy nevyriešia hlavný problém. Vtedy bude potrebné opraviť alebo nahradiť kanalizačné potrubie odborníkmi. Ako vlastne zistíme, že je čas nahradiť starú kanalizáciu vášho domu novým potrubím?

Toto sú výstražné signály, ktoré by ste ako majiteľ domu mali mať na pamäti pri zvažovaní výmeny kanalizácie.

Vek kanalizácie

Kanalizačné potrubia majú tendenciu zlyhať častejšie v dôsledku opotrebovania časom. Ak si nie ste istí, ako staré sú vaše potrubia, zvážte vek svojho domu. Dom postavený pred 50 rokmi bude pravdepodobne potrebovať výmenu kanalizačnej linky skôr ako mladší  dom.

Dlhodobé problémy

Ak sú problémy s kanalizáciou a odpadom prítomné po mnoho mesiacov alebo rokov, často sú potom aj škody na majetku väčšie, čo si vyžaduje následnú výmenu kanalizačnej linky. Na druhej strane, ak máte relatívne nové potrubie a vaše problémy nepretrvávajú príliš dlho, je potrebné odblokovať rúru, a potom ju udržiavať prechodnú  pravidelnou údržbou.

Pretrvávajúce upchávky

Pretekajúce toalety a upchaté drezy sú takmer vždy spôsobené zablokovaním bežnými vecami, ako sú papierové utierky, toaletný papier, vlasy alebo výrobky pre ženskú hygienu. Ak sa však upchávky vyskytujú naďalej, aj keď ste nehádzali nevhodné veci do kanalizácie, môže to byť znakom väčších problémov vo vašom potrubí.

Veľké stromy

Korene sú hlavnou príčinou poškodenia potrubia. Ak sú v blízkosti vášho majetku veľké staré stromy – alebo dokonca hneď vedľa vašej nehnuteľnosti, môže to byť príčinou nefunkčnosti vášho potrubia. Vašu kanalizáciu môžu zasiahnuť obrovské koreňové systémy. Rovnako ako ľadovec, aj korene stromov môžu často presahovať ďaleko za dosah ich viditeľných častí nad zemou. Problém môže byť aj v rozpadnutej izolácii stien – kde pomôže krémové inejktovanie muriva.

Podivné zvuky

Počujete pri používaní vašich domácich inštalácií bublanie alebo klokotanie podobné tomu, aké počujete keď sa v prepkvapkávajúcom kávovari minie voda, alebo vidíte v záchodovej mise vzduchové bubliny počas spláchnutia? Znamená to, že vaše kanalizačné potrubie je upchaté.

 

Ak sa vám v minulosti upchal odtok odpadových vôd

a riešenie neposkytlo ani prepchávanie, častokrát sa muselo pristúpiť až k výkopovým prácam. A to všetko iba z dôvodu nezistenia príčiny upchatia. V dnešnej dobe našťastie existujú moderné technológie určené na lokalizáciu poškodenia potrubí. Ide o tzv. tv monitorovanie kanalizácie, ktorým sa dá predísť nadbytočnej, finančne zaťažujúcej práci.

Monitoring sa vykonáva pomocou trasovacej sondy

čo je vlastne kamera na príslušne dlhom elektrickom kábli prenášajúca obraz na farebný monitor. Odborný pracovníci vyhodnocujú tieto zábery, a presne lokalizujú miesto, rozsah poškodenia a navrhnú najlepšie spôsoby odstránenia poškodenia od prepchávania až po výmenu veľmi opotrebovaného alebo nebodaj prasknutého potrubia. A nielen to! Pretože pri monitoringu nemusí ísť len o lokalizovanie havarijného problému. Zisťuje sa ním aj celkový stav potrubia a jeho častí.

Takéto endoskopické monitorovanie kanalizácie, je najjednoduchší spôsob ako jednoducho nájsť príčiny upchatia či poškodenia, naviac pomocou inšpekčnej kamery sa odhalia aj ďalšie možné riziká a celková kondícia a stav potrubia. Dá sa teda povedať, že ide aj o prevenciu proti poškodeniu. Pomocou monitoringu sa dajú zistiť rôzne údaje ako kvalita prípojky, vplyv diletácie na potrubie, tesnosť a stav spojov, hĺbka v ktorej došlo k poškodeniu, spád potrubia, a ďalšie možné riziká a miesta náchylné na poškodenie v budúcnosti.

Monitoring potrubí je možné vykonať na potrubiach

od priemeru DN32mm až DN 1200mm vyššie, takže škála využitia je veľmi široká nielen v domácnostiach, ale aj pri verejných kanalizáciách. Či už ide o umývadlá, vane, septiky, žumpy, trativody, sprchové kúty, kuchynské drezy, zvody dažďovej vody, kanalizácie, monitoring kanalizácie bude vždy jednoduchou a účinnou metódou určenia miest poškodenia a rovnako stavu kanalizácie.

 

Každodenným používaním sa v domovej kanalizácii usádzajú nečistoty, ktoré sa do potrubia dostávajú jej , častokrát nesprávnym používaním. Hrubé nečistoty ako sú zvyšky kostí, či papierikov, alebo nálepiek z ovocia, vnikajú do odpadového systému cez wc záchodové misy  s odpadovou vodou, alebo cez výlevky. K najčastejšie hláseným poruchám odborným krtkovacím službám tak patrí  nielen upchatá kanalizácia ale aj odtoky umývadiel či vaní alebo neodtekajúce toalety. Upchatie spôsobujú vzpriečené odplavené predmety, ktoré postupne spomalia odtok vody a ak sa kanalizácia nečistí pravidelne , či preventívne, nakoniec sa Vám upchá celé potrubie.

Krtkovacie služby sú častokrát  využívané aj v ,,domácom odpadovom hospodárstve“ , keďže v bytoch či domoch bývajú upchaté odpady najbežnejším problémom. Krtkovanie Pezinok NonStop je jedna z mnoha overených a spoľahlivých firiem v západoslovenskom kraji.  Častokrát sa stane, že zabudneme na prevenciu, a poruchy už nevieme následne odstrániť ,,svojpomocne“ ,a  musíme volať odborníkov, ktorí majú špecializované stroje na vyčistenie odpadu či upchatého potrubia. Oplatí sa ich volať aj v prípade ak máte podozrenie, že sa v kanalizácii nachádzajú aj iné predmety ako len odtečené nečistoty spláchnuté cez výlevku či WC do kanalizácie. V potrubí môžu byť zarastené korene stromov, alebo hrubé nečistoty, a s týmto si bez profesionálov neporadíte.

Výhoda krtkovania a revízie kanalizácie je v tom, že okamžite odhalí aktuálny stav vnútorných stien potrubí, zistí typ upchávky , naplaveniny, či usadeniny a tým Vám doporučí najrýchlejšiu najefektívnejšiu možnosť ako vyčistiť zanesený  a upchatý odpad.

V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame pár rád k rozmerom pre osadenie zariadenia v kúpeľni. Tieto rozmery sú dôležité pre akúkoľvek drobnú opravu či nové zaradenie v kúpeľni, aby ste vedeli správne pracovať s rozvodmi vody či odpadom. Môžete sa tiež poradiť s odborníkmi – vodoinštalatérmi, ktorí Vám poradia kde je najvhodnejšie umiestniť umývadlo, vodovodnú batériu, wc, sprchový kút, hlavne kvôli spádom odpadov či položeniu odtokov a podobne.

Prinášame Vám základné doporučené rozmery pre odpadové rúry, výšky odpadov a doporučené výšky umiestnenia sanity.

Odporúčame tiež dbať na dimenziu potrubia, pri príliš nízkych prierezoch potrubí môže byť potrubie ,,hlučné.“ To znamená, že sa  naplní odpadovou vodou a podtlak ktorý tu vznikne vysáva sifóny, dôsledkom čoho je kloktanie v potrubí. Pri príliš vysokom priereze zas množstvo vody nedostatočne odplavuje nečistoty a potrubie sa Vám môže upchať. Ak ste si samy nie istí, kontaktujte odborníkov, tí Vám poradia a následne pomôžu s inštaláciou.

Základné priemery pre vodoinštalácie:

Umývadlo

Výška nástennej batérie  je 1150 mm a výšku vrchnej hrany umývadla umiestniť do 850 mm.
Výška pripojovacích rohových ventilkov: 580 mm a priemer odpadu 100 mm

Toaleta

Pri závesnom WC 400 mm výšky sú tu dané presným osadením pod omietkového modulu , priemer odpadu 100 mm

Pisoár

Výška odpadu je určená 350 mm a odpad o priemere 40 mm

Vaňa

Výška odpadu pri vani maximálne 100 mm a priemer odpadu 50 mm. Batéria by mala byť vo výške 750 mm.

Sprchový kút

Pri sprchových kútoch je doporučený priemer odpadu 50 mm.

Práčka

Pri práčkach je dôležité do koľko kg má práčka objem. To znamená pre  objem do 6 kg priemer potrubia 50mm  ale pri väčších objemoch do 12 kg odporúčame použiť potrubie o priemere 70 mm.

Ak ste si nie istí, aké priemery potrubí použiť prípadne kam správne umiestniť umývadlo či práčku, v prípade, že ste si nie istí, čí máte kvalitne spravený odpad, neváhajte kontaktovať profesionálov, pomôžu Vám predísť možným havarijným stavom vo Vašej domácnosti a nutnosť objednávať havarijná služba nonstop.

 

premery kuchynskych rur

Pre gastro zariadenia je problematika odpadov známa téma.  Odvoz odpadov z gastro zariadení je často finančne náročný.  Právnickým alebo fyzickým osobám, prevádzkujúcim zariadenie spoločného stravovania vzniká zodpovednosť za nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom.

Čo  je to kuchynský – reštauračný odpad ?

Pod pojem kuchynský odpad patrí všetok potravinový odpad a použitý kuchynský olej, vznikajúci v reštauráciách , kuchyniach, v spoločných stravovacích zariadeniach, ale aj odpad z kuchýň domácností.

Biologicky rozložiteľným odpadom rozumieme neskonzumované zvyšky potravím rastlinného aj živočíšneho pôvodu, kávové ,čajové zvyšky, šupky z ovocia a zeleniny…a v neposlednom rade oleje a tuky.

Gastrozariadenia musia odpad skladovať v zberných nádobách na odpad s presným označením. Nesmú sa miešať s akýmkoľvek iným odpadom, pretože znečisťujú životné prostredie.
V gastroprevádzkach sa odporúča používať takzvané odlučovače tukov, ktoré sa použivajú na zachytávanie a odlučovanie neemulgovaných tukov a olejov. Väčšinou bývajú inštalované pod gastro prevádzkami alebo v pivničných priestoroch.

Čo sú odlučovače tukov ?

Odlučovače tukov sú určené pre zachytenie a odlúčenie neemulgovaných tukov a olejov zo znečistených vôd v oblasti reštaurácií, jedální alebo v priemyselných prevádzkach. Dlhoročné skúsenosti ACO a používanie najnovších technológií sú zárukou kvalitných výrobkov, ktoré spĺňajú náročné technické požiadavky kladené nielen na samotný výrobok ale aj na jeho dlhodobú funkčnosť po zabudovaní. Určené sú na inštaláciu v pivničných priestoroch, alebo pod gastro prevádzkami. Nájdu svoje uplatnenie v reštauráciách, husacinách,  fastfoodoch, hoteloch a turistických zariadeniach, jedálňach a kuchyniach, cateringových zariadeniach …

Prečo odlučovače tukov ?

Žiadne reštauračné zariadenie sa nevyhne tomu, že sa kanalizácia raz nezačne upchávať.
Tuky ktoré sa do odpadu dostávajú sa v odpadových vodách ochladia, vytvoria zhluky, ktoré sa lepia na steny potrubí, šachty a iné objekty v kanalizácii. Neskôr na seba naviažu plávajúce predmety, až sa vytvorí pevná hmota ktorá stvrdne, a upchá kanalizáciu alebo zmenší jej prietok.

Preto sa odporúča reštauračným zariadeniam nainštalovať si odlučovače tukov, a tie následne pravidelne udržiavať, aby spĺňali svoj účel.  Tiež sa odporúča dať si kanalizáciu prečistiť odbornými krtkovacími službami, aby sa predišlo jej upchatiu a v prípade mastnôt aj znečisťovanie životného prostredia.

 

odpad z kuchyne

V predchádzajúcich článkoch sme hovorili o tukoch v domácnostiach, či reštauráciách a riešeniach v podobe lapačov tukov. Poďme sa teraz bližšie pozrieť čo to lapače tukov sú, a na výhody ich použitia.

Lapače tukov sa používajú na odlučovanie tukov a olejov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktoré z kuchýň, potravinárskych prevádzok odtekajú v odpadových vodách. Zachytia ich skôr než je voda odvedená do kanalizácie. Chránia tak kanalizačné siete pred zanesením a zalepením.

Odlučovače tukov neslúžia ako prívod iných odpadových vôd – dažďových, splaškových …ale sú spoľahlivou ochranou verejnej kanalizácie pred zanesením tukom.  Sú tvorené plastovou nádržou s vytvorenými jednotlivými funkčnými priestormi.

Odlučovače tukov sú navrhované v zmysloch európskej legislatívy – sú vysoko odolné a majú dlhú životnosť. Odpadové vody prečistené v odlučovači tukov je možné vypustiť do verejných kanalizácií.

Musia však spĺňať povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

Inštalácia

Umiestňujú sa v exteriéry pod úroveň terénu. Následne sa pripoja na ležatú kanalizáciu. Priemery prítokových a odtokových potrubí sa dajú prispôsobovať požiadavkám zákazníkov. Následne sa volí výška nadstavca podľa hĺbky kanalizácie. Prívodná a odvádzajúca kanalizácia sa musí umiestniť v nezamŕzajúcej hĺbke, alebo zatepliť.

Lapače tukov sú výborným riešením na ochranu kanalizácie. Ušetria vám možné nemalé náklady, ktoré by Vám mohli vzniknúť  pri havarijných stavoch v prípade jej upachtia budete musieť volať havarijná služba, ktorá fungujé nonstop.

Lapac tukov do zeme

Odtoky vaní sú najproblematickejšími odpadmi, čo sa týka prístupov k nim. Výhodou však je, že sa neupchávajú tak rýchlo a často ako odtoky drezov v kuchyniach či WC.

Naše odporúčanie pri stavaní vane je aby ste ponechali čo najväčšie kontrolné dvierka ktoré slúžia ako prístup k sifónu a odpadovej rúre. Ak nemáte dvierka, do odtoku vane sa inštalatéri nedostanú, a pri jeho prípadnom upchatí budú musieť neskôr vybúrať kachličky.

S upchatými vaňami sa inštalatéri stretávajú v praxi menej, ale predĺžiť ich dobu fungovania môžete prevenciou.

Odporúčame si zakúpiť sitká ktoré zachytia prípadné mechanické nečistoty ako aj vlasy. Sú lacné, a môžete si vybrať medzi plastovými, kovovými a nerezovými – tieto majú dlhú životnosť a nezhrdzavejú. Nezabudnite ich pravidelne čistiť, inak sa môže stať že budete nútený volať – havarijná služba nonstop.   Havarijná služba v Pezinku a okolí.

 

Upchaty oddtok na vani