Ak problémy s odtokom vo vašej domácnosti pretrvávajú, môže byt za tým väčší problém s kanalizáciou, ktorý sa skrýva pod zemou. Niekedy je možné problémy s upchatím alebo iné kanalizačné poruchy vyriešiť jednoduchým čistením a údržbou odtoku, ktoré majiteľ domu môže vykonať, ale príde bod, keď tieto metódy nevyriešia hlavný problém. Vtedy bude potrebné opraviť alebo nahradiť kanalizačné potrubie odborníkmi. Ako vlastne zistíme, že je čas nahradiť starú kanalizáciu vášho domu novým potrubím?

Toto sú výstražné signály, ktoré by ste ako majiteľ domu mali mať na pamäti pri zvažovaní výmeny kanalizácie.

Vek kanalizácie

Kanalizačné potrubia majú tendenciu zlyhať častejšie v dôsledku opotrebovania časom. Ak si nie ste istí, ako staré sú vaše potrubia, zvážte vek svojho domu. Dom postavený pred 50 rokmi bude pravdepodobne potrebovať výmenu kanalizačnej linky skôr ako mladší  dom.

Dlhodobé problémy

Ak sú problémy s kanalizáciou a odpadom prítomné po mnoho mesiacov alebo rokov, často sú potom aj škody na majetku väčšie, čo si vyžaduje následnú výmenu kanalizačnej linky. Na druhej strane, ak máte relatívne nové potrubie a vaše problémy nepretrvávajú príliš dlho, je potrebné odblokovať rúru, a potom ju udržiavať prechodnú  pravidelnou údržbou.

Pretrvávajúce upchávky

Pretekajúce toalety a upchaté drezy sú takmer vždy spôsobené zablokovaním bežnými vecami, ako sú papierové utierky, toaletný papier, vlasy alebo výrobky pre ženskú hygienu. Ak sa však upchávky vyskytujú naďalej, aj keď ste nehádzali nevhodné veci do kanalizácie, môže to byť znakom väčších problémov vo vašom potrubí.

Veľké stromy

Korene sú hlavnou príčinou poškodenia potrubia. Ak sú v blízkosti vášho majetku veľké staré stromy – alebo dokonca hneď vedľa vašej nehnuteľnosti, môže to byť príčinou nefunkčnosti vášho potrubia. Vašu kanalizáciu môžu zasiahnuť obrovské koreňové systémy. Rovnako ako ľadovec, aj korene stromov môžu často presahovať ďaleko za dosah ich viditeľných častí nad zemou. Problém môže byť aj v rozpadnutej izolácii stien – kde pomôže krémové inejktovanie muriva.

Podivné zvuky

Počujete pri používaní vašich domácich inštalácií bublanie alebo klokotanie podobné tomu, aké počujete keď sa v prepkvapkávajúcom kávovari minie voda, alebo vidíte v záchodovej mise vzduchové bubliny počas spláchnutia? Znamená to, že vaše kanalizačné potrubie je upchaté.