Ak sa vám v minulosti upchal odtok odpadových vôd

a riešenie neposkytlo ani prepchávanie, častokrát sa muselo pristúpiť až k výkopovým prácam. A to všetko iba z dôvodu nezistenia príčiny upchatia. V dnešnej dobe našťastie existujú moderné technológie určené na lokalizáciu poškodenia potrubí. Ide o tzv. tv monitorovanie kanalizácie, ktorým sa dá predísť nadbytočnej, finančne zaťažujúcej práci.

Monitoring sa vykonáva pomocou trasovacej sondy

čo je vlastne kamera na príslušne dlhom elektrickom kábli prenášajúca obraz na farebný monitor. Odborný pracovníci vyhodnocujú tieto zábery, a presne lokalizujú miesto, rozsah poškodenia a navrhnú najlepšie spôsoby odstránenia poškodenia od prepchávania až po výmenu veľmi opotrebovaného alebo nebodaj prasknutého potrubia. A nielen to! Pretože pri monitoringu nemusí ísť len o lokalizovanie havarijného problému. Zisťuje sa ním aj celkový stav potrubia a jeho častí.

Takéto endoskopické monitorovanie kanalizácie, je najjednoduchší spôsob ako jednoducho nájsť príčiny upchatia či poškodenia, naviac pomocou inšpekčnej kamery sa odhalia aj ďalšie možné riziká a celková kondícia a stav potrubia. Dá sa teda povedať, že ide aj o prevenciu proti poškodeniu. Pomocou monitoringu sa dajú zistiť rôzne údaje ako kvalita prípojky, vplyv diletácie na potrubie, tesnosť a stav spojov, hĺbka v ktorej došlo k poškodeniu, spád potrubia, a ďalšie možné riziká a miesta náchylné na poškodenie v budúcnosti.

Monitoring potrubí je možné vykonať na potrubiach

od priemeru DN32mm až DN 1200mm vyššie, takže škála využitia je veľmi široká nielen v domácnostiach, ale aj pri verejných kanalizáciách. Či už ide o umývadlá, vane, septiky, žumpy, trativody, sprchové kúty, kuchynské drezy, zvody dažďovej vody, kanalizácie, monitoring kanalizácie bude vždy jednoduchou a účinnou metódou určenia miest poškodenia a rovnako stavu kanalizácie.