Každodenným používaním sa v domovej kanalizácii usádzajú nečistoty, ktoré sa do potrubia dostávajú jej , častokrát nesprávnym používaním. Hrubé nečistoty ako sú zvyšky kostí, či papierikov, alebo nálepiek z ovocia, vnikajú do odpadového systému cez wc záchodové misy  s odpadovou vodou, alebo cez výlevky. K najčastejšie hláseným poruchám odborným krtkovacím službám tak patrí  nielen upchatá kanalizácia ale aj odtoky umývadiel či vaní alebo neodtekajúce toalety. Upchatie spôsobujú vzpriečené odplavené predmety, ktoré postupne spomalia odtok vody a ak sa kanalizácia nečistí pravidelne , či preventívne, nakoniec sa Vám upchá celé potrubie.

Krtkovacie služby sú častokrát  využívané aj v ,,domácom odpadovom hospodárstve“ , keďže v bytoch či domoch bývajú upchaté odpady najbežnejším problémom. Krtkovanie Pezinok NonStop je jedna z mnoha overených a spoľahlivých firiem v západoslovenskom kraji.  Častokrát sa stane, že zabudneme na prevenciu, a poruchy už nevieme následne odstrániť ,,svojpomocne“ ,a  musíme volať odborníkov, ktorí majú špecializované stroje na vyčistenie odpadu či upchatého potrubia. Oplatí sa ich volať aj v prípade ak máte podozrenie, že sa v kanalizácii nachádzajú aj iné predmety ako len odtečené nečistoty spláchnuté cez výlevku či WC do kanalizácie. V potrubí môžu byť zarastené korene stromov, alebo hrubé nečistoty, a s týmto si bez profesionálov neporadíte.

Výhoda krtkovania a revízie kanalizácie je v tom, že okamžite odhalí aktuálny stav vnútorných stien potrubí, zistí typ upchávky , naplaveniny, či usadeniny a tým Vám doporučí najrýchlejšiu najefektívnejšiu možnosť ako vyčistiť zanesený  a upchatý odpad.