V predchádzajúcich článkoch sme hovorili o tukoch v domácnostiach, či reštauráciách a riešeniach v podobe lapačov tukov. Poďme sa teraz bližšie pozrieť čo to lapače tukov sú, a na výhody ich použitia.

Lapače tukov sa používajú na odlučovanie tukov a olejov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktoré z kuchýň, potravinárskych prevádzok odtekajú v odpadových vodách. Zachytia ich skôr než je voda odvedená do kanalizácie. Chránia tak kanalizačné siete pred zanesením a zalepením.

Odlučovače tukov neslúžia ako prívod iných odpadových vôd – dažďových, splaškových …ale sú spoľahlivou ochranou verejnej kanalizácie pred zanesením tukom.  Sú tvorené plastovou nádržou s vytvorenými jednotlivými funkčnými priestormi.

Odlučovače tukov sú navrhované v zmysloch európskej legislatívy – sú vysoko odolné a majú dlhú životnosť. Odpadové vody prečistené v odlučovači tukov je možné vypustiť do verejných kanalizácií.

Musia však spĺňať povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

Inštalácia

Umiestňujú sa v exteriéry pod úroveň terénu. Následne sa pripoja na ležatú kanalizáciu. Priemery prítokových a odtokových potrubí sa dajú prispôsobovať požiadavkám zákazníkov. Následne sa volí výška nadstavca podľa hĺbky kanalizácie. Prívodná a odvádzajúca kanalizácia sa musí umiestniť v nezamŕzajúcej hĺbke, alebo zatepliť.

Lapače tukov sú výborným riešením na ochranu kanalizácie. Ušetria vám možné nemalé náklady, ktoré by Vám mohli vzniknúť  pri havarijných stavoch v prípade jej upachtia budete musieť volať havarijná služba, ktorá fungujé nonstop.

Lapac tukov do zeme