V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame pár rád k rozmerom pre osadenie zariadenia v kúpeľni. Tieto rozmery sú dôležité pre akúkoľvek drobnú opravu či nové zaradenie v kúpeľni, aby ste vedeli správne pracovať s rozvodmi vody či odpadom. Môžete sa tiež poradiť s odborníkmi – vodoinštalatérmi, ktorí Vám poradia kde je najvhodnejšie umiestniť umývadlo, vodovodnú batériu, wc, sprchový kút, hlavne kvôli spádom odpadov či položeniu odtokov a podobne.

Prinášame Vám základné doporučené rozmery pre odpadové rúry, výšky odpadov a doporučené výšky umiestnenia sanity.

Odporúčame tiež dbať na dimenziu potrubia, pri príliš nízkych prierezoch potrubí môže byť potrubie ,,hlučné.“ To znamená, že sa  naplní odpadovou vodou a podtlak ktorý tu vznikne vysáva sifóny, dôsledkom čoho je kloktanie v potrubí. Pri príliš vysokom priereze zas množstvo vody nedostatočne odplavuje nečistoty a potrubie sa Vám môže upchať. Ak ste si samy nie istí, kontaktujte odborníkov, tí Vám poradia a následne pomôžu s inštaláciou.

Základné priemery pre vodoinštalácie:

Umývadlo

Výška nástennej batérie  je 1150 mm a výšku vrchnej hrany umývadla umiestniť do 850 mm.
Výška pripojovacích rohových ventilkov: 580 mm a priemer odpadu 100 mm

Toaleta

Pri závesnom WC 400 mm výšky sú tu dané presným osadením pod omietkového modulu , priemer odpadu 100 mm

Pisoár

Výška odpadu je určená 350 mm a odpad o priemere 40 mm

Vaňa

Výška odpadu pri vani maximálne 100 mm a priemer odpadu 50 mm. Batéria by mala byť vo výške 750 mm.

Sprchový kút

Pri sprchových kútoch je doporučený priemer odpadu 50 mm.

Práčka

Pri práčkach je dôležité do koľko kg má práčka objem. To znamená pre  objem do 6 kg priemer potrubia 50mm  ale pri väčších objemoch do 12 kg odporúčame použiť potrubie o priemere 70 mm.

Ak ste si nie istí, aké priemery potrubí použiť prípadne kam správne umiestniť umývadlo či práčku, v prípade, že ste si nie istí, čí máte kvalitne spravený odpad, neváhajte kontaktovať profesionálov, pomôžu Vám predísť možným havarijným stavom vo Vašej domácnosti a nutnosť objednávať havarijná služba nonstop.

 

premery kuchynskych rur

Pre gastro zariadenia je problematika odpadov známa téma.  Odvoz odpadov z gastro zariadení je často finančne náročný.  Právnickým alebo fyzickým osobám, prevádzkujúcim zariadenie spoločného stravovania vzniká zodpovednosť za nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom.

Čo  je to kuchynský – reštauračný odpad ?

Pod pojem kuchynský odpad patrí všetok potravinový odpad a použitý kuchynský olej, vznikajúci v reštauráciách , kuchyniach, v spoločných stravovacích zariadeniach, ale aj odpad z kuchýň domácností.

Biologicky rozložiteľným odpadom rozumieme neskonzumované zvyšky potravím rastlinného aj živočíšneho pôvodu, kávové ,čajové zvyšky, šupky z ovocia a zeleniny…a v neposlednom rade oleje a tuky.

Gastrozariadenia musia odpad skladovať v zberných nádobách na odpad s presným označením. Nesmú sa miešať s akýmkoľvek iným odpadom, pretože znečisťujú životné prostredie.
V gastroprevádzkach sa odporúča používať takzvané odlučovače tukov, ktoré sa použivajú na zachytávanie a odlučovanie neemulgovaných tukov a olejov. Väčšinou bývajú inštalované pod gastro prevádzkami alebo v pivničných priestoroch.

Čo sú odlučovače tukov ?

Odlučovače tukov sú určené pre zachytenie a odlúčenie neemulgovaných tukov a olejov zo znečistených vôd v oblasti reštaurácií, jedální alebo v priemyselných prevádzkach. Dlhoročné skúsenosti ACO a používanie najnovších technológií sú zárukou kvalitných výrobkov, ktoré spĺňajú náročné technické požiadavky kladené nielen na samotný výrobok ale aj na jeho dlhodobú funkčnosť po zabudovaní. Určené sú na inštaláciu v pivničných priestoroch, alebo pod gastro prevádzkami. Nájdu svoje uplatnenie v reštauráciách, husacinách,  fastfoodoch, hoteloch a turistických zariadeniach, jedálňach a kuchyniach, cateringových zariadeniach …

Prečo odlučovače tukov ?

Žiadne reštauračné zariadenie sa nevyhne tomu, že sa kanalizácia raz nezačne upchávať.
Tuky ktoré sa do odpadu dostávajú sa v odpadových vodách ochladia, vytvoria zhluky, ktoré sa lepia na steny potrubí, šachty a iné objekty v kanalizácii. Neskôr na seba naviažu plávajúce predmety, až sa vytvorí pevná hmota ktorá stvrdne, a upchá kanalizáciu alebo zmenší jej prietok.

Preto sa odporúča reštauračným zariadeniam nainštalovať si odlučovače tukov, a tie následne pravidelne udržiavať, aby spĺňali svoj účel.  Tiež sa odporúča dať si kanalizáciu prečistiť odbornými krtkovacími službami, aby sa predišlo jej upchatiu a v prípade mastnôt aj znečisťovanie životného prostredia.

 

odpad z kuchyne

Odtoky vaní sú najproblematickejšími odpadmi, čo sa týka prístupov k nim. Výhodou však je, že sa neupchávajú tak rýchlo a často ako odtoky drezov v kuchyniach či WC.

Naše odporúčanie pri stavaní vane je aby ste ponechali čo najväčšie kontrolné dvierka ktoré slúžia ako prístup k sifónu a odpadovej rúre. Ak nemáte dvierka, do odtoku vane sa inštalatéri nedostanú, a pri jeho prípadnom upchatí budú musieť neskôr vybúrať kachličky.

S upchatými vaňami sa inštalatéri stretávajú v praxi menej, ale predĺžiť ich dobu fungovania môžete prevenciou.

Odporúčame si zakúpiť sitká ktoré zachytia prípadné mechanické nečistoty ako aj vlasy. Sú lacné, a môžete si vybrať medzi plastovými, kovovými a nerezovými – tieto majú dlhú životnosť a nezhrdzavejú. Nezabudnite ich pravidelne čistiť, inak sa môže stať že budete nútený volať – havarijná služba nonstop.   Havarijná služba v Pezinku a okolí.

 

Upchaty oddtok na vani

Jeden deciliter prepáleného kuchynského oleja môže znečistiť až tisíc litrov vody …

Zbytky mastnoty z kuchynských panvíc v domácnosti je najjednoduchšie utrieť savým papierom či kuchynskými papierovými utierkami a ten jednoducho vyhodiť do odpadu. Čo však ak vyprážate, či používate fritézy a olej Vám ostáva ?
Na Slovensku je problematika spojená s likvidáciou jedlého oleja veľmi aktuálna. Bežné slovenské domácnosti nie sú viazané žiadnym zákonom o likvidácii zvyškov oleja ako je to pri reštauračných zariadeniach. Mnohí z nás stále nevedia ako použitý – prepálený olej zlikvidovať. Zbavujeme sa ho vyliatím do výleviek alebo toaliet. Tento spôsob likvidácie je nesprávny a nebezpečný pre životné prostredie. Znečisťujeme tak pôdu a spodné vody.
Vylievaním olejov a tukov do výleviek si naviac môžeme upchať odtok a postupne upchá celé potrubie. Jeho následné čistenie potrubia môže vyžadovať vysoké finančné náklady.

Prečo zbierať použitý jedlý olej ?

Obsahuje škodlivé látky a karcinogény. Jeho vyliatím do výlevky či kanalizácie hrozí, že upchá potrubie. Znečisťuje odpadové vody. Látky v ňom obsiahnuté prenikajú do pôdy a znečisťujú životné prostredie. Ak teda chcete s kuchynskými odpadmi narábať ekologicky, prelejte tuk do krabice od mlieka, či PET fľaše či od použitej fľašky od samotného oleja a odovzdajte na zberných miestach. Odovzdať môžete slnečnicový , repkový, ľanový olej, oleje z konzervovaných potravín ako sú ryby.

Kde je možné použitý olej odovzdať ?

Odovzdať zozbieraný olej môžete na vybraných čerpacích staniciach. Zozbieraný olej sa následne odborne spracováva a používa ako biozložka pri výrobe pohonných hmôt.

Ako zbierat olej

Vlhčené utierky sú najčastejším problémom upchatých toaliet

Používame ich veľakrát na osobnú hygienu, dobrá voľba to nie je. V toalete sa nerozpustia ako klasický toaletný papier po strete s vodou. Keď do toalety hodíte naraz viac vlhčených utierok za sebou , a potrubie má zlý spád, problém je na svete. Vlhčené obrúsky a iné prípravky používané na osobnú hygienu majú tendenciu ukladať sa v záhyboch či spojoch potrubia a vytvárať tak vysoko odolnú masu. Následkom toho sa zníži prietok, potrubie sa zanesie a havarijný stav je na svete. Tieto výrobky vedia spôsobiť upchatie ako malých domových čerpacích staníc, tak aj veľkých ktoré čerpajú odpadové vody z obcí či celých mestských štvrtí. Celosvetová asociácia ktorá určuje normy na označovanie či je alebo nie je výrobok splachovateľný, odporúča do toaliet splachovať len tie, ktoré toto označenie majú aj to maximálne 3 kusy naraz. Splachovať vlhčené utierky väčšinou zakazujú aj kanalizačné smernice, ktoré vydávajú prevádzkovatelia a ku ktorých dodržovaniu sa odberatelia zaväzujú pri podpise zmluvy na nehnuteľnosť.
Odporúčame preto vyvarovať sa splachovaniu vlhčených utierok do WC a vlhčené utierky jednoznačne vyhadzovať do odpadkového koša.

Do toalety jednoznačne nepatria ani dámske hygienické potreby

Použité vložky ani tampóny nepatria do WC. Predsa sa však nájde veľa žien, ktoré doň použité vložky hodia a spláchnu. Javí sa to ako jednoduchá alternatíva, no na každom obale dámskych hygienických potrieb je uvedené, že do toalety nepatria. Dôvodom je, že hrozí upchatie odpadovej rúry. Ďalší problém je, že tampón častokrát ostáva v toalete aj po opakovanom spláchnutí.
Odhadzujte použité dámske hygienické potreby do odpadkového koša. A pravidelne ho kôš vyprázdňujte. Zabránite tak nielen upchatej toalete – upchatá toaleta ale aj nepríjemnému zápachu v kúpeľni.

Keď sa Vám podarí akýmkoľvek nesprávnym manipulovaním s obrúskami či dámskymi hygienickými potrebami odpad upchať, volajte k poruche odborníkov z havarijných služieb.

 

vlhcene utierky

Vodárenské spoločnosti často v zime upozorňujú odberateľov, že lacnejšie je prevencia proti zamrznutiu vody ako rozmrazovať prípojky. Rozmrazovanie prípojky je omnoho nákladnejšie ako šetrenie pitnou vodou. Rozmrazovanie v takomto prípade vyžaduje výkop a ropílenie potrubia. Pitná voda sa musí v zimnom období v potrubí dostatočne pohybovať, ak sa tak nedeje, zamrzne.  Zamrznutie hrozí ak prípojka nie je dostatočne hlboko uložená.

Voda najčastejšie zamŕza vo vodovodných vetvách, ktorými neprúdi dostatočné množstvo vody a sú dlhšie. Vodovodné potrubia sú dimenzované na optimálny odber vody v nehnuteľnosti, dá sa to nazvať hygienickým minimom, malo by sa dodržiavať, aby sa predchádzalo v zimných obdobiach zamŕzaniu.

Dôsledkami  nedostatočnej ochrany pred mrazom okrem dodávok pitnej vody,môžu byť aj poškodené trubky,ventily,zatekanie, čoho následkom býva častokrát aj funkčnosť celého domu.

Riešenia, ktoré nie sú ideálne:

Nevypnuté kúrenie či vypúšťanie vody z radiátorov pri odchode z domu, chaty ,či iného objektu nie sú ideálnym riešením. Takisto ani tepelná izolácia, ktorá sa bežne používa na potrubie nie je dostatočnou ochranou. Pre takmer úplné zníženie rizika zamrznutia potrubia je jeho ochrana pomocou vykurovacích termokáblov, ktoré sa inštalujú priamo s vodovodným potrubím. Sú na trhu od roku 1971 a ich hlavnou výhodou je ich schopnosť zahrievania sa podľa okolitej teploty. Keď teplota klesá, káble sa začnú zahrievať. Keď teplota stúpne,  v kábloch sa teplota zníži. Tým chránia potrubie.

ochrana portubia

Ich výhody:

  • Vysoká prevádzková spoľahlivosť
  • nízka spotreba energie
  • ľahko a rýchlo sa inštalujú
  • životnosť majú viac ako 50 rokov
  • chránia potrubie
  • elektrické podlahové kúrenie

Potrubie, ktoré je ochránené vykurovacím káblom je treba zaizolovať, kvalita a hrúbka tepelnej izolácie ovplyvní inštalovaný výkon vykurovacích káblov a celkové prevádzkové náklady. Odporúča sa to najmä v rodinných domoch, kedy treba chrániť čerpadlo, ktoré je umiestnené mimo vykurovaných miest.

Vody v odpadoch, čiže odpadové vody, sú zmesou odpadov z rozličných zdrojov: splaškov z umývadiel, vaní, toaliet, dažďových vôd odtekajúcich zo striech alebo iných odvodňovaných plôch, ktoré sa musia zneškodnovať podľa noriem a podmienok stanovených v povoleniach o výpúšťaní odpadov.

Z hygienického hľadiska je teda kanalizácia pre domácnosti veľmi dôležitá. Ak zlyhá spôsobí nemalé problémy. Zatekanie z neutesneného potrubia a nepríjemný zápach pri neskorom riešení problému. Môžu skončiť až pri zdraví ohrozujúcom nasávaní splaškov do pitnej vody.

Aký je súvis medzi mrazivým počasím a poruchami kanalizácií v mrazivých dňoch? Sú v tom fyzikálne vlastnosti pôdy. Zjednodušene povedané voda, ktorá zamrzne zväčší objem. Vodovodné potrubia a trubky vedúce do kanalizácií sa v dôsledku tlaku lámu alebo praskajú. Najčastejšie v spojoch či prechodoch cez steny.

Prinášame pár rád a tipov ako spomenutým situáciám v zime predísť a vyvarovať sa prípadným haváriám.

Ako sme už spomenuli kanalizácia nám odvádza odpadové vody a tie sú teplejšie ako pitná, ale nie je to zárukou ani ochranou pred vznikom problému.  Ak zamrzne voda v kanalizácii tak v prípade,že tečie v kanalizácii ktorá je uložená nízko pod povrchom.

Vhodná je preto prevencia, aby sa predišlo upchatiu kanalizácie v zime, a pracovníci čistiaci kanalizáciu nebudú mať veľa práce s otváraním poklopov.

  • Poklopy kanalizácií je dobré soliť špeciálnou sneh roztápajúcou soľou, alebo odstraňovať sneh z poklopu mechanicky
  • V miestach kam sa dostáva sneh z ciest je dobré označovať kanalizačné šachty označiť , aby sa k nej v prípade havárie bolo možné dostať, a ľahko sa našla
  • Nielen v zime zabezpečovať T-kusy novými šraubami, namazať ich tukom – urýchľuje sa tým ich povoľovanie a prístup do potrubia

nezabudajme v zime na kanalizaciu

Sme si istí, že tieto tipy sú pre vás zjednodušením starostlivosti o kanalizáciu, a pomôžeme vám predísť zamrznutiu či už samotnej kanalizácie či potrubia.