Potrubia a kanalizáciu v dome využívame každý deň, ale ako často sa zamyslíte nad jej stavom? Podobne ako u iných vecí, aj tu väčšinou platí, že čo nevidíte vás netrápi, kým nenastane problém. Potom, keď voda prestane odtekať, alebo wc splachovať, sa snažíte čo najrýchlejšie nájsť riešenie. Našťastie existuje veľa spoločností, ktoré prídu k vám domov a všetko vyriešia hneď ako to bude možné.

Treba krtkovať?

Možno rozmýšľate, kedy je vhodné zavolať profesionálov na krtkovanie, ale odpoveď je v skutočnosti celkom jednoduchá. Keď sa vám upchá napríklad odtok v kuchynskom dreze, siahnite najprv po klasických riešeniach. Ak voda odteká, ale len čiastočne, môžete vyskúšať hydroxid sodný. V obchodoch ho nájdete vo forme bielych guličiek, ktoré nasypete do odtoku a zalejete horúcou vodou. Ak toto nepomôže, alebo je odtok upchatý úplne, skúste využiť zvon určený na odstránenie prekážok v potrubí. V prípade, že nepomôže ani zvon, volajte Havaríjnu službu, ktorá sa špecializuje na krtkovanie.

Profesionáli, ktorých si zavoláte, vám už budú vedieť pomôcť vďaka moderným metódam krtkovania. Dnes sa už dajú odstrániť bežné prekážky v potrubí vysokotlakovým čistením, alebo v prípade potreby odstránenia pevných usadenín vedia využiť frézovanie odpadových potrubí. Krtkovanie má niekoľko výhod, vďaka ktorým sa dnes považuje za jednu z najlepších metód čistenia upchatých potrubí. Napríklad nie je problém s potrubiami, ktoré sa na niektorých miestach točia o 90°. Taktiež vám pri krtkovaní nehrozí, že by sa splašky vyplavili z kanalizačného potrubia. A nakoniec treba spomenúť aj to, že pri krtkovaní sa dajú využiť rôzne hlavice, vďaka čomu sa nájde riešenie na viacero typov problémov s upchatým potrubím.

Ak máte pocit, že by vášmu potrubiu prospelo krtkovanie, neváhajte volať odborníkov, ktorí vám pomôžu hneď ako to bude možné. Prípadne môžete využiť aj preventívne čistenie potrubia, aby ste sa zbytočne nedostali do nepríjemnej situácie, keď vám niektorý odtok nebude správne fungovať.

 

Kanalizácia je základom pre udržiavanie hygieny v každom dome, bytovke, alebo inej budove. Odvádza odpad z priestorov, kde by spôsoboval iba problémy a tým nám všetkým poskytuje život na slušnej úrovni. Mnohí si avšak neuvedomujú, že aj kanalizácia má svoje hranice a nedokáže sa s niektorými vecami vysporiadať sama. Problémy nastávajú hlavne v budovách, kde žije veľa ľudí, ktorí sa ku kanalizácii správajú nezodpovedne.

Kanalizácia nie je odpadkový kôš

Najväčšie problémy vznikajú, keď si ľudia mýlia kanalizačné potrubie so smetným košom. Častokrát je jednoduchšie odpadky hodiť do záchodu a spláchnuť, lebo potom človek nemusí vynášať vrecia so smeťami do kontajnerov. Pamätajte na to, že do kanalizácie nepatria odpadky z kuchyne ako múka, cukor a v podstate by sme sa nemali žiadnych potravín zbavovať týmto spôsobom. Na likvidáciu chemikálií ako je benzín, oleje, farby alebo rozpúšťadlá nie je vhodné využiť kanalizáciu. Na zbavenie podobných materiálov existujú iné špeciálne spôsoby. A to posledné, čo by sa v kanalizácii nemalo objaviť, sú veci ako látky, detské plienky a iný komunálny odpad. Práve kvôli týmto predmetom sa potrubia často upchávajú, čo si v najhorších prípadoch vyžaduje profesionálnu prácu, ako je aj oprava a výmena kanalizácie.

Upchatá kanalizácia skomplikuje život

Málokto si to uvedomí, kým sa mu nič podobné nestane. Pravdou ale je, že upchatá kanalizácia výrazne ovplyvní váš život. Možno až do takej miery, že sa na určitý čas budete musieť vysťahovať z domu. Začína to zápachom, ale ak sa situácia nerieši, môžu sa vám v dome začať hromadiť nebezpečné hnilobné plyny. Pridajte k tomu baktérie, ktoré sa budú množiť stále rýchlejšie a z vášho domu sa čoskoro stane život ohrozujúce miesto. Oprava a výmena kanalizácie nie sú vôbec jednoduché, ani lacné práce, preto sa o svoje potrubia starajte čo najlepšie.

Ako môžete vidieť, kanalizácia naozaj nie je rúra, vďaka ktorej sa môžete zbaviť všetkého odpadu v domácnosti. Zlým zaobchádzaním s kanalizačným potrubím môže dôjsť k haváriám, ktoré sa postupom času dokážu vyvinúť na kolaps celej kanalizačnej siete na určitom území. Ak budete rozmýšľať nad tým, čo skončí v potrubí vášho domu, môžete sa tak vyhnúť nehodám s dopadom na život ľudí, ale aj prírodu.

 

Ak sa vám v minulosti upchal odtok odpadových vôd

a riešenie neposkytlo ani prepchávanie, častokrát sa muselo pristúpiť až k výkopovým prácam. A to všetko iba z dôvodu nezistenia príčiny upchatia. V dnešnej dobe našťastie existujú moderné technológie určené na lokalizáciu poškodenia potrubí. Ide o tzv. tv monitorovanie kanalizácie, ktorým sa dá predísť nadbytočnej, finančne zaťažujúcej práci.

Monitoring sa vykonáva pomocou trasovacej sondy

čo je vlastne kamera na príslušne dlhom elektrickom kábli prenášajúca obraz na farebný monitor. Odborný pracovníci vyhodnocujú tieto zábery, a presne lokalizujú miesto, rozsah poškodenia a navrhnú najlepšie spôsoby odstránenia poškodenia od prepchávania až po výmenu veľmi opotrebovaného alebo nebodaj prasknutého potrubia. A nielen to! Pretože pri monitoringu nemusí ísť len o lokalizovanie havarijného problému. Zisťuje sa ním aj celkový stav potrubia a jeho častí.

Takéto endoskopické monitorovanie kanalizácie, je najjednoduchší spôsob ako jednoducho nájsť príčiny upchatia či poškodenia, naviac pomocou inšpekčnej kamery sa odhalia aj ďalšie možné riziká a celková kondícia a stav potrubia. Dá sa teda povedať, že ide aj o prevenciu proti poškodeniu. Pomocou monitoringu sa dajú zistiť rôzne údaje ako kvalita prípojky, vplyv diletácie na potrubie, tesnosť a stav spojov, hĺbka v ktorej došlo k poškodeniu, spád potrubia, a ďalšie možné riziká a miesta náchylné na poškodenie v budúcnosti.

Monitoring potrubí je možné vykonať na potrubiach

od priemeru DN32mm až DN 1200mm vyššie, takže škála využitia je veľmi široká nielen v domácnostiach, ale aj pri verejných kanalizáciách. Či už ide o umývadlá, vane, septiky, žumpy, trativody, sprchové kúty, kuchynské drezy, zvody dažďovej vody, kanalizácie, monitoring kanalizácie bude vždy jednoduchou a účinnou metódou určenia miest poškodenia a rovnako stavu kanalizácie.

 

Každodenným používaním sa v domovej kanalizácii usádzajú nečistoty, ktoré sa do potrubia dostávajú jej , častokrát nesprávnym používaním. Hrubé nečistoty ako sú zvyšky kostí, či papierikov, alebo nálepiek z ovocia, vnikajú do odpadového systému cez wc záchodové misy  s odpadovou vodou, alebo cez výlevky. K najčastejšie hláseným poruchám odborným krtkovacím službám tak patrí  nielen upchatá kanalizácia ale aj odtoky umývadiel či vaní alebo neodtekajúce toalety. Upchatie spôsobujú vzpriečené odplavené predmety, ktoré postupne spomalia odtok vody a ak sa kanalizácia nečistí pravidelne , či preventívne, nakoniec sa Vám upchá celé potrubie.

Krtkovacie služby sú častokrát  využívané aj v ,,domácom odpadovom hospodárstve“ , keďže v bytoch či domoch bývajú upchaté odpady najbežnejším problémom. Krtkovanie Pezinok NonStop je jedna z mnoha overených a spoľahlivých firiem v západoslovenskom kraji.  Častokrát sa stane, že zabudneme na prevenciu, a poruchy už nevieme následne odstrániť ,,svojpomocne“ ,a  musíme volať odborníkov, ktorí majú špecializované stroje na vyčistenie odpadu či upchatého potrubia. Oplatí sa ich volať aj v prípade ak máte podozrenie, že sa v kanalizácii nachádzajú aj iné predmety ako len odtečené nečistoty spláchnuté cez výlevku či WC do kanalizácie. V potrubí môžu byť zarastené korene stromov, alebo hrubé nečistoty, a s týmto si bez profesionálov neporadíte.

Výhoda krtkovania a revízie kanalizácie je v tom, že okamžite odhalí aktuálny stav vnútorných stien potrubí, zistí typ upchávky , naplaveniny, či usadeniny a tým Vám doporučí najrýchlejšiu najefektívnejšiu možnosť ako vyčistiť zanesený odpad.

Ak sa nám upchá odpad, väčšinou si myslíme, že hlavnou príčinou je malá dimenzia rúr. Nie je to však tak. V novostavbách sa robia odpady tak, že zvislá rúra má od drezu po základ 50 mm a v základe ide vodorovná už 110 mm.

Vhodné riešenie to však nie je. Prečo?

Potrubie o priemere  50 mm zvislé sa neupchá. Vodorovné  110 mm sa upchá rýchlejšie. Vo väčšine prípadov je to pre zlé vyspádovanie potrubia. Ostávajú v ňom stáť nečistoty. Pri čistení 110 mm potrubí sa musí používať kamera, ktorá sa dostane do celého potrubia, a následne sa vie určiť presné miesto upchatia. Pri 50 mm kuchynských potrubiach tento postup nie je nutný.

Odporúčanie ako takejto situácii predísť?

Po každom umytí riadov napustíme umývadlo do polovice teplou vodou a naraz vypustíme. Vznikne tak väčší prúd a tlak a vyplavia sa aj malé zvyšky mastnôt. Je to prevencia, nie riešenie pri už upchatom potrubí. Ak Vám potrubie neodteká, buble, alebo zapácha, odporúčame zavolať krtkovanie nonstop, ktorá vzniknutý problém rýchlo odstráni.

 

odpadove rury

Odtoky vaní sú najproblematickejšími odpadmi, čo sa týka prístupov k nim. Výhodou však je, že sa neupchávajú tak rýchlo a často ako odtoky drezov v kuchyniach či WC.

Naše odporúčanie pri stavaní vane je aby ste ponechali čo najväčšie kontrolné dvierka ktoré slúžia ako prístup k sifónu a odpadovej rúre. Ak nemáte dvierka, do odtoku vane sa inštalatéri nedostanú, a pri jeho prípadnom upchatí budú musieť neskôr vybúrať kachličky.

S upchatými vaňami sa inštalatéri stretávajú v praxi menej, ale predĺžiť ich dobu fungovania môžete prevenciou.

Odporúčame si zakúpiť sitká ktoré zachytia prípadné mechanické nečistoty ako aj vlasy. Sú lacné, a môžete si vybrať medzi plastovými, kovovými a nerezovými – tieto majú dlhú životnosť a nezhrdzavejú. Nezabudnite ich pravidelne čistiť, inak sa môže stať že budete nútený volať – havarijná služba nonstop.

 

Upchaty oddtok na vani

Realizuje sa pomocou elektromotorom poháňaného prenosného zariadenia. Cez spojku je na motor pripojená ohybná pružina, ktorá je ukončená hrotom a dlhá je až niekoľko desiatok metrov. Princíp čistenia teda spočíva v ohybných železných špirálach, na konci ktorých sú vymeniteľné hroty a koncovky , aby sa podľa profilu potrubia a spôsobu upchatia dali vymeniť, aby bolo možné odpad kvalitne vyčistiť.

Tento spôsob krtkovania vie vyčistiť kanalizáciu do dn200, WC sifóny, sprchové kúty, umývadlá, kanalizačné stupačky, vane, pisoár. Elektromechanickým čistením sa dajú vyfrézovať tuky aj usadeniny.

Tento spôsob krtkovania je ekologický spôsob čistenia kanalizačných potrubí alebo upchatých odtokov. Nezaťažuje žiadnym spôsobom životné prostredie.

Ľahko si poradí s akoukoľvek prekážkou , ktorá upchatie spôsobila

Elektromechanické čistenie vyčistí zhyby v potrubí, efektívne odstráni špinu aj nánosy po celej šírke aj dĺžke potrubia

Je rýchle, netreba pri ňom robiť vykopávky ani iné mechanické zásahy v mieste upchatia potrubia

Elektromechanické čistenie je možné už pri veľmi malých priemeroch potrubia s 90 stupňovými kolenami

Nemusíte sa obávať vyplavenia splaškov z kanalizácie

elektromechanicke cistenie

Čo robiť a čo nerobiť

Aby ste udržali vnútornú domovú kanalizáciu v dobrom stave, je dôležité priemerne dvakrát za rok skontrolovať vtoky, ventily, čistiace tvarovky, strešné lapače a šachty. Najdôležitejšie je skontrolovať viditeľné spoje na potrubí. Nemalo by sa zabudnúť na kontrolu priechodnosti kanalizačného potrubia. Kontrolujeme ho tak, že pustíme silný prúd vody vo vani alebo umývadle. Ak nevyteká v šachte rovnakou silno, potrubie treba prečistiť. Čistenie kanalizačného potrubia svojpomocne by sme mali robiť robiť len za pomoci chemických prípravkou na to určených. Sú to prípravky, ktoré rozpustia tuhé časti splaškov a odmastia vnútorné steny potrubia. Riadime sa návodom výrobcu- vysypeme prípravok do WC alebo výlevky, odporúčame kyseliny len vo forme granulátov, nie sú agresívne ako tie tekuté. Tento postup odporúčame využiť len ako prevenciu!, určite nie v prípade ak máte drez už upchatý a potrubie plné vody. V tomto prípade Vám kyselina ani iný prípravok nepomôžu, lebo sa k upchatému miestu nedostanú. Potrubiu môže ešte viac uškodiť keď kyselina začne v potrubí reagovať môže spôsobiť jeho deformáciu. Tekuté kyseliny majú zas tendenciu ostávať v sifónoch a zatvrdnúť keď ich nedostatočne prepláchnete teplou vodou. Pri akejkoľvek manipulácii s kyselinami si dávajte vždy veľký pozor na oči!

Bezpečnejšou alternatívou agresívnych čistiacich prostriedkov je používanie sódy bikarbóny ako prevencie jedenkrát za tri mesiace.

Môžete tiež použiť drôtenú špirálu a následne potrubie prepláchnuť tlakovou vodou.

Ak však nastanú problémy väčších až havarijných stavov volajte overené krtkovacie služby.

Nie všetky majú totiž špeciálne stroje či overené postupy a aj niektoré krtkovacie firmy na čistenie odpadov robia chyby.

Častokrát sa môžete stretnúť s tým, že chodia len s ručnou špirálou, ktorou Vám v odpade spravia len malú dierku, ktorá sa znova upchá, a navyše si vypýtajú toľko, koľko by Vás stálo vyčistenie profesionálnou technikou. Iní chodia len s kyselinou. Zákazníci sa potom profesionálnym krktovacím službám sťažujú, že im do odpadu vyliali kyselinu a okrem neodstránenia problému aj zničili sanitu.

 

kanalizacia najcastejsie chyby

Najčastejší dôvod upchatia kanalizácie sú nečistoty a mastnota. Tie odtekajú spolu s vodou do kanalizácie a časom vytvárajú zväčšujúce sa nánosy. Výsledkom čoho sa zmenšuje prietok rúry a rúra sa následne úplne upchá .

K správnej údržbe kanalizačných sietí je nevyhnutné ich pravidelne čistiť čo je zároveň prevenciou pred vznikom a výskytom havárií na kanalizačnom systéme. Odporúčame Vám kontaktovať krtkovanie kvalitnej krtkovacej spoločnosti, ktorá ponúka profesionálne služby pri čistení kanalizácie – tlakom vody. Čistenie tlakom vody je vo svete najpoužívanejší spôsob.

Krtkovanie – vyčistenie kanalizácie tlakom vody

Najúčinnejší spôsob ako vyčistiť potrubie sú vysokotlakové vodné trysky. Usadeniny v kanalizácii narušia silným tlakom vody. Kanalizačný systém tým vyčistí, prepláchne a zároveň ho zbaví aj od vodného kameňa alebo mastnoty. Po vyčistení sú steny potrubia znova hladké, čisté a jednoducho priechodné, bez rizika jeho poškodenia .Vyčistením predídete mnohým poruchám, ušetria sa Vám starosti a financie, a tiež predĺžite jeho životnosť.

Predchádzať upchaniu potrubia môžete jednoducho už vo Vašej domácnosti :

  • Raz do týždňa prepláchnete odpadové potrubie horúcou vodou
  • Použijete chemický prípravok, ktorý uvoľní zanesený odpad
  • Vyvarujte sa používať WC ako odpadkový koš – nikdy doň nevhadzujte hygienické potreby, plienky, mokré servítky . Všetky tieto veci sa v potrubí zvyknú časom zasekávať čo vedie k jeho upchatiu

preventivne cistenie kanalizacie

Staršie budovy, pozemky či priemyselné areály majú veľakrát problém s vyriešením otázky kde sa kanalizácia či odpadové potrubie nachádza. Častokrát neexistujú už ani staré projektové dokumentácie, alebo sú informácie v nej mylné a nekorešpondujú s uložením kanalizácie.

V takýchto situáciách je veľmi dôležité lokalizovať potrubie, kanalizačné prvky a revízne šachty. Pre presné označenie vhodného miesta pre čistenie, opravu, výmenu kanalizačného potrubia či pripojenia potrubia.

Trasovanie sa robí pomocou špeciálneho prístroja na princípe rádiolokačnej techniky, ktorá presne určí trasu kanalizácie a jej hĺbku. Za jej pomoci sa dajú vyhľadať revízne šachty a ďalšie prvky kanalizácie.

Prečo si nechať spraviť trasovanie kanalizácie

Presným zameraním sa Vám ušetria finančné prostriedky, ktoré by ste museli vynaložiť v prípade poruchy na výkopové práce. Ušetrí čas aj pri hľadaní poškodených častí potrubia, či jeho výmene, keďže presne určí miesto kde a v akej hĺbke kopať.

Ponúkame Vám služby či už potrebujete skontrolovať stav Vašej kanalizácie , alebo nájsť miesto jej uloženia. Za pomoci špeciálneho zariadenia slúžiaceho na trasovanie kanalizácie Vám pomôžeme určiť presnú polohu kadiaľ Vaša kanalizácia vedie, či nájsť miesto a presnú hĺbku v ktorej došlo k poruche. Náklady ušetrí v prípade upchatia alebo prevalenia kanalizácie – netreba vykonávať výkopové práce na celej kanalizačnej vetve.

Naša spoločnosť je tu pre Vás aby Vám uľahčila rozhodnutie pri riešení dispozície Vašej stavby či pri rekonštrukcii vytrasovaním a lokalizovaním kanalizácie a odpadového potrubia.

 

monitoring potrubia kanalizacie