Ak sa vám v minulosti upchal odtok odpadových vôd

a riešenie neposkytlo ani prepchávanie, častokrát sa muselo pristúpiť až k výkopovým prácam. A to všetko iba z dôvodu nezistenia príčiny upchatia. V dnešnej dobe našťastie existujú moderné technológie určené na lokalizáciu poškodenia potrubí. Ide o tzv. tv monitorovanie kanalizácie, ktorým sa dá predísť nadbytočnej, finančne zaťažujúcej práci.

Monitoring sa vykonáva pomocou trasovacej sondy

čo je vlastne kamera na príslušne dlhom elektrickom kábli prenášajúca obraz na farebný monitor. Odborný pracovníci vyhodnocujú tieto zábery, a presne lokalizujú miesto, rozsah poškodenia a navrhnú najlepšie spôsoby odstránenia poškodenia od prepchávania až po výmenu veľmi opotrebovaného alebo nebodaj prasknutého potrubia. A nielen to! Pretože pri monitoringu nemusí ísť len o lokalizovanie havarijného problému. Zisťuje sa ním aj celkový stav potrubia a jeho častí.

Takéto endoskopické monitorovanie kanalizácie, je najjednoduchší spôsob ako jednoducho nájsť príčiny upchatia či poškodenia, naviac pomocou inšpekčnej kamery sa odhalia aj ďalšie možné riziká a celková kondícia a stav potrubia. Dá sa teda povedať, že ide aj o prevenciu proti poškodeniu. Pomocou monitoringu sa dajú zistiť rôzne údaje ako kvalita prípojky, vplyv diletácie na potrubie, tesnosť a stav spojov, hĺbka v ktorej došlo k poškodeniu, spád potrubia, a ďalšie možné riziká a miesta náchylné na poškodenie v budúcnosti.

Monitoring potrubí je možné vykonať na potrubiach

od priemeru DN32mm až DN 1200mm vyššie, takže škála využitia je veľmi široká nielen v domácnostiach, ale aj pri verejných kanalizáciách. Či už ide o umývadlá, vane, septiky, žumpy, trativody, sprchové kúty, kuchynské drezy, zvody dažďovej vody, kanalizácie, monitoring kanalizácie bude vždy jednoduchou a účinnou metódou určenia miest poškodenia a rovnako stavu kanalizácie.

 

Každodenným používaním sa v domovej kanalizácii usádzajú nečistoty, ktoré sa do potrubia dostávajú jej , častokrát nesprávnym používaním. Hrubé nečistoty ako sú zvyšky kostí, či papierikov, alebo nálepiek z ovocia, vnikajú do odpadového systému cez wc záchodové misy  s odpadovou vodou, alebo cez výlevky. K najčastejšie hláseným poruchám odborným krtkovacím službám tak patrí  nielen upchatá kanalizácia ale aj odtoky umývadiel či vaní alebo neodtekajúce toalety. Upchatie spôsobujú vzpriečené odplavené predmety, ktoré postupne spomalia odtok vody a ak sa kanalizácia nečistí pravidelne , či preventívne, nakoniec sa Vám upchá celé potrubie.

Krtkovacie služby sú častokrát  využívané aj v ,,domácom odpadovom hospodárstve“ , keďže v bytoch či domoch bývajú upchaté odpady najbežnejším problémom. Krtkovanie Pezinok NonStop je jedna z mnoha overených a spoľahlivých firiem v západoslovenskom kraji.  Častokrát sa stane, že zabudneme na prevenciu, a poruchy už nevieme následne odstrániť ,,svojpomocne“ ,a  musíme volať odborníkov, ktorí majú špecializované stroje na vyčistenie odpadu či upchatého potrubia. Oplatí sa ich volať aj v prípade ak máte podozrenie, že sa v kanalizácii nachádzajú aj iné predmety ako len odtečené nečistoty spláchnuté cez výlevku či WC do kanalizácie. V potrubí môžu byť zarastené korene stromov, alebo hrubé nečistoty, a s týmto si bez profesionálov neporadíte.

Výhoda krtkovania a revízie kanalizácie je v tom, že okamžite odhalí aktuálny stav vnútorných stien potrubí, zistí typ upchávky , naplaveniny, či usadeniny a tým Vám doporučí najrýchlejšiu najefektívnejšiu možnosť ako vyčistiť zanesený odpad.

Ak sa nám upchá odpad, väčšinou si myslíme, že hlavnou príčinou je malá dimenzia rúr. Nie je to však tak. V novostavbách sa robia odpady tak, že zvislá rúra má od drezu po základ 50 mm a v základe ide vodorovná už 110 mm.

Vhodné riešenie to však nie je. Prečo?

Potrubie o priemere  50 mm zvislé sa neupchá. Vodorovné  110 mm sa upchá rýchlejšie. Vo väčšine prípadov je to pre zlé vyspádovanie potrubia. Ostávajú v ňom stáť nečistoty. Pri čistení 110 mm potrubí sa musí používať kamera, ktorá sa dostane do celého potrubia, a následne sa vie určiť presné miesto upchatia. Pri 50 mm kuchynských potrubiach tento postup nie je nutný.

Odporúčanie ako takejto situácii predísť?

Po každom umytí riadov napustíme umývadlo do polovice teplou vodou a naraz vypustíme. Vznikne tak väčší prúd a tlak a vyplavia sa aj malé zvyšky mastnôt. Je to prevencia, nie riešenie pri už upchatom potrubí. Ak Vám potrubie neodteká, buble, alebo zapácha, odporúčame zavolať krtkovanie nonstop, ktorá vzniknutý problém rýchlo odstráni.

 

odpadove rury

Odtoky vaní sú najproblematickejšími odpadmi, čo sa týka prístupov k nim. Výhodou však je, že sa neupchávajú tak rýchlo a často ako odtoky drezov v kuchyniach či WC.

Naše odporúčanie pri stavaní vane je aby ste ponechali čo najväčšie kontrolné dvierka ktoré slúžia ako prístup k sifónu a odpadovej rúre. Ak nemáte dvierka, do odtoku vane sa inštalatéri nedostanú, a pri jeho prípadnom upchatí budú musieť neskôr vybúrať kachličky.

S upchatými vaňami sa inštalatéri stretávajú v praxi menej, ale predĺžiť ich dobu fungovania môžete prevenciou.

Odporúčame si zakúpiť sitká ktoré zachytia prípadné mechanické nečistoty ako aj vlasy. Sú lacné, a môžete si vybrať medzi plastovými, kovovými a nerezovými – tieto majú dlhú životnosť a nezhrdzavejú. Nezabudnite ich pravidelne čistiť, inak sa môže stať že budete nútený volať – havarijná služba nonstop.

 

Upchaty oddtok na vani

Realizuje sa pomocou elektromotorom poháňaného prenosného zariadenia. Cez spojku je na motor pripojená ohybná pružina, ktorá je ukončená hrotom a dlhá je až niekoľko desiatok metrov. Princíp čistenia teda spočíva v ohybných železných špirálach, na konci ktorých sú vymeniteľné hroty a koncovky , aby sa podľa profilu potrubia a spôsobu upchatia dali vymeniť, aby bolo možné odpad kvalitne vyčistiť.

Tento spôsob krtkovania vie vyčistiť kanalizáciu do dn200, WC sifóny, sprchové kúty, umývadlá, kanalizačné stupačky, vane, pisoár. Elektromechanickým čistením sa dajú vyfrézovať tuky aj usadeniny.

Tento spôsob krtkovania je ekologický spôsob čistenia kanalizačných potrubí alebo upchatých odtokov. Nezaťažuje žiadnym spôsobom životné prostredie.

Ľahko si poradí s akoukoľvek prekážkou , ktorá upchatie spôsobila

Elektromechanické čistenie vyčistí zhyby v potrubí, efektívne odstráni špinu aj nánosy po celej šírke aj dĺžke potrubia

Je rýchle, netreba pri ňom robiť vykopávky ani iné mechanické zásahy v mieste upchatia potrubia

Elektromechanické čistenie je možné už pri veľmi malých priemeroch potrubia s 90 stupňovými kolenami

Nemusíte sa obávať vyplavenia splaškov z kanalizácie

elektromechanicke cistenie

Čo robiť a čo nerobiť

Aby ste udržali vnútornú domovú kanalizáciu v dobrom stave, je dôležité priemerne dvakrát za rok skontrolovať vtoky, ventily, čistiace tvarovky, strešné lapače a šachty. Najdôležitejšie je skontrolovať viditeľné spoje na potrubí. Nemalo by sa zabudnúť na kontrolu priechodnosti kanalizačného potrubia. Kontrolujeme ho tak, že pustíme silný prúd vody vo vani alebo umývadle. Ak nevyteká v šachte rovnakou silno, potrubie treba prečistiť. Čistenie kanalizačného potrubia svojpomocne by sme mali robiť robiť len za pomoci chemických prípravkou na to určených. Sú to prípravky, ktoré rozpustia tuhé časti splaškov a odmastia vnútorné steny potrubia. Riadime sa návodom výrobcu- vysypeme prípravok do WC alebo výlevky, odporúčame kyseliny len vo forme granulátov, nie sú agresívne ako tie tekuté. Tento postup odporúčame využiť len ako prevenciu!, určite nie v prípade ak máte drez už upchatý a potrubie plné vody. V tomto prípade Vám kyselina ani iný prípravok nepomôžu, lebo sa k upchatému miestu nedostanú. Potrubiu môže ešte viac uškodiť keď kyselina začne v potrubí reagovať môže spôsobiť jeho deformáciu. Tekuté kyseliny majú zas tendenciu ostávať v sifónoch a zatvrdnúť keď ich nedostatočne prepláchnete teplou vodou. Pri akejkoľvek manipulácii s kyselinami si dávajte vždy veľký pozor na oči!

Bezpečnejšou alternatívou agresívnych čistiacich prostriedkov je používanie sódy bikarbóny ako prevencie jedenkrát za tri mesiace.

Môžete tiež použiť drôtenú špirálu a následne potrubie prepláchnuť tlakovou vodou.

Ak však nastanú problémy väčších až havarijných stavov volajte overené krtkovacie služby.

Nie všetky majú totiž špeciálne stroje či overené postupy a aj niektoré krtkovacie firmy na čistenie odpadov robia chyby.

Častokrát sa môžete stretnúť s tým, že chodia len s ručnou špirálou, ktorou Vám v odpade spravia len malú dierku, ktorá sa znova upchá, a navyše si vypýtajú toľko, koľko by Vás stálo vyčistenie profesionálnou technikou. Iní chodia len s kyselinou. Zákazníci sa potom profesionálnym krktovacím službám sťažujú, že im do odpadu vyliali kyselinu a okrem neodstránenia problému aj zničili sanitu.

 

kanalizacia najcastejsie chyby

Najčastejší dôvod upchatia kanalizácie sú nečistoty a mastnota. Tie odtekajú spolu s vodou do kanalizácie a časom vytvárajú zväčšujúce sa nánosy. Výsledkom čoho sa zmenšuje prietok rúry a rúra sa následne úplne upchá .

K správnej údržbe kanalizačných sietí je nevyhnutné ich pravidelne čistiť čo je zároveň prevenciou pred vznikom a výskytom havárií na kanalizačnom systéme. Odporúčame Vám kontaktovať krtkovanie kvalitnej krtkovacej spoločnosti, ktorá ponúka profesionálne služby pri čistení kanalizácie – tlakom vody. Čistenie tlakom vody je vo svete najpoužívanejší spôsob.

Krtkovanie – vyčistenie kanalizácie tlakom vody

Najúčinnejší spôsob ako vyčistiť potrubie sú vysokotlakové vodné trysky. Usadeniny v kanalizácii narušia silným tlakom vody. Kanalizačný systém tým vyčistí, prepláchne a zároveň ho zbaví aj od vodného kameňa alebo mastnoty. Po vyčistení sú steny potrubia znova hladké, čisté a jednoducho priechodné, bez rizika jeho poškodenia .Vyčistením predídete mnohým poruchám, ušetria sa Vám starosti a financie, a tiež predĺžite jeho životnosť.

Predchádzať upchaniu potrubia môžete jednoducho už vo Vašej domácnosti :

  • Raz do týždňa prepláchnete odpadové potrubie horúcou vodou
  • Použijete chemický prípravok, ktorý uvoľní zanesený odpad
  • Vyvarujte sa používať WC ako odpadkový koš – nikdy doň nevhadzujte hygienické potreby, plienky, mokré servítky . Všetky tieto veci sa v potrubí zvyknú časom zasekávať čo vedie k jeho upchatiu

preventivne cistenie kanalizacie

Staršie budovy, pozemky či priemyselné areály majú veľakrát problém s vyriešením otázky kde sa kanalizácia či odpadové potrubie nachádza. Častokrát neexistujú už ani staré projektové dokumentácie, alebo sú informácie v nej mylné a nekorešpondujú s uložením kanalizácie.

V takýchto situáciách je veľmi dôležité lokalizovať potrubie, kanalizačné prvky a revízne šachty. Pre presné označenie vhodného miesta pre čistenie, opravu, výmenu kanalizačného potrubia či pripojenia potrubia.

Trasovanie sa robí pomocou špeciálneho prístroja na princípe rádiolokačnej techniky, ktorá presne určí trasu kanalizácie a jej hĺbku. Za jej pomoci sa dajú vyhľadať revízne šachty a ďalšie prvky kanalizácie.

Prečo si nechať spraviť trasovanie kanalizácie

Presným zameraním sa Vám ušetria finančné prostriedky, ktoré by ste museli vynaložiť v prípade poruchy na výkopové práce. Ušetrí čas aj pri hľadaní poškodených častí potrubia, či jeho výmene, keďže presne určí miesto kde a v akej hĺbke kopať.

Ponúkame Vám služby či už potrebujete skontrolovať stav Vašej kanalizácie , alebo nájsť miesto jej uloženia. Za pomoci špeciálneho zariadenia slúžiaceho na trasovanie kanalizácie Vám pomôžeme určiť presnú polohu kadiaľ Vaša kanalizácia vedie, či nájsť miesto a presnú hĺbku v ktorej došlo k poruche. Náklady ušetrí v prípade upchatia alebo prevalenia kanalizácie – netreba vykonávať výkopové práce na celej kanalizačnej vetve.

Naša spoločnosť je tu pre Vás aby Vám uľahčila rozhodnutie pri riešení dispozície Vašej stavby či pri rekonštrukcii vytrasovaním a lokalizovaním kanalizácie a odpadového potrubia.

 

monitoring potrubia kanalizacie

V prípade, ak máte upchatý odpad, hoci ste nevyhadzovali do odtokov nič, čo by ho mohlo upchať, je možné hľadať príčinu pomocou spustenia kamery do potrubia. Tie pomôžu pri identifikovaní príčiny problému, aj to, či sú dôvodom do potrubia vrastené korene.

Korene sa do kanalizácie dostanú veľmi jednoducho. Najčastejšie je to vytlačenie gumičky pri osádzaní rúr na rúrach z PVC. Koreňu stačí otvor o priemere len pár milimetrov , vtiahne sa dnu a pomaly spôsobí nepríjemné problémy.

Frézovanie potrubí a kanalizácie

korene v kanalizacii

Na odrezanie koreňov slúžia frézovacie hlavice. Frézovanie a krtkovanie sa robí aj v ďalších prípadoch ak sa potrubie či kanalizácia nedajú vyčistiť vysokotlakovým čistením. Frézovanie aj krtkovanie je obzvlášť vhodné pri čistení kanalizácií a potrubí od vrastených koreňov. Korene okrem upchatia potrubia môžu kanalizáciu aj zdeformovať, či znižovať jej prietok.  Pri frézovaní sa uplatňuje postup , ktorý zaručuje obnovu prietoku pri minimálnom zásahu s maximálnym efektom.Odrezanie koreňov však samotný problém nerieši. Respektíve len dočasne, keďže korene zvyčajne znova dorastú. Preto je vhodné nájsť presné miesto kde korene vrastajú do potrubia, natrasovať ho pomocou vytýčovacieho zariadenia a tento kus rúry opraviť.

Elektromechanicky sa čistia odpady v prípade, ak nie je možný  prístup do potrubia z čistiaceho otvoru alebo vonkajšej šachty.

Pri práci používame profesionálne vysokokvalitné náradie. Pri elektromechanickom čistení sa používa elektrický stroj so špirálou ktorú otáča. Do potrubia sa dáva ručne. Potrubie následne čistí pomocou viacerých druhov frézovacích nástavcov. Aby sa pri čistení predišlo neporiadku, je špirála zasunutá do ochranej hadice. Zabráni tak prskaniu zvyškov alebo mastnoty z odpadu.  Napája sa na 220V, pripojíme sa bezproblémovo kdekoľvek, či už potrebujete vyčistiť odpad u Vás doma alebo vo Vašej firme. Elektrickým čistením vyčistíme  aj tenké kuchynské odpady, záchodové potrubia o priemere 100mm -150mm do vzdialenosti 20metrov.

pristroj na vysokotlakove cistenie

Šetrnejšou metódou čistenia odpadov je vysokotlakové čistenie za pomoci dvoch tlakových strojov. Sú určené na väčšie – do vzdialenosti  90metrov a priemer 100mm až 400mm a menšie priemery potrubí. Vysokotlakové čerpadlo a tlaková hadica vyčistia Váš odpad aj od najodolnejších usadenín.  Výhodou vysokotlakového čistenia je, že sa robí mimo interiér, cez čistiaci otvor alebo šachtu. Tlakový stroj na menšie priemery 40mm – 100mm je určený hlavne na tenké odpadové potrubia  a kuchynské odpady. Napája sa do zásuvky 220V. Vieme sa bezproblémovo napojiť na vodu – akúkoľvek batériu, vaňu, alebo sprchu.