Vaše kanalizačné potrubie je akoby životným prostredím vášho domu. Rozvádza vodu po celom dome tam, kde ju potrebujete, a vtedy keď ju potrebujete. Keď sa však voda vo vašom dreze, toalete alebo v umývadle začne hromadiť, tak potom sa váš život obráti hore nohami. Ak voda vo vašom kanalizačnom vedení nemá kam ďalej odtekať, veľmi dobre viete, že skončí niekde, kde to nechcete. Aby ste sa vyhli katastrofám v domácnosti ako sú kaluže vody, záplavy a podobné problémy, sledujte tieto varovné signály.

Abnormálne reakcie vody

Môže to znieť zvláštne, ale to, čo máme na mysli, keď hovoríme o abnormálnych reakciách vody, je to, keď sa s vodovodným potrubím stane niečo, čo nie je bežné. To by sa dalo charakterizovať napríklad tým, že keď periete vaša práčka sa zaplní vodou alebo tok kuchynskej batérie sa spomaľuje pri spláchnutí toalety. Venujte pozornosť tomu, ako voda preteká vaším domom, a ak si všimnete nejakú abnormalitu, je to znamenie, že máte problém, a pravdepodobne budete potrebovať pomoc profesionálneho inštalatéra pri opravách vašich upchatých kanalizácií.

Spomalenie odtoku

Priemerná osoba používa toaletu štyri až sedemkrát denne. Jednoducho povedané strávime veľa času na toalete, čo znamená, že či už si to uvedomujete alebo nie, dobre vieme, ako rýchlo sa toaleta spláchne. Ak sa odvodnenie toalety spomalí alebo sa misa úplne nevypustí tak, ako to bolo doteraz, pravdepodobným vinníkom je znova kanalizácia.

Časté upchatia

Ak si všimnete časté upchávanie vášho odtoku, potom je pravdepodobné, že došlo až k upchatiu kanalizácie. Vaša toaleta bude prvá, ktorej sa to bude týkať, pretože je priamo pripojená k hlavnému kanalizačnému odtoku. Pravdepodobne sa problémy s upchávaním budú postupne nabaľovať, a môžu postihnúť aj vaše drezy, sprchy a vonkajšie odtoky. Dávajte pozor a pozorne sledujte, či voda vo vašom domove prúdi dovnútra a von správne, aby ste sa tak vyhli problémom, ktoré môže priniesť upchatá kanalizácia.

Krtkovanie

Je dobré dávať pozor na tieto výstražné signály, ale nestrachujte sa, ak niečo unikne vašej pozornosti. Ak potrebujete pomôcť, aby ste spriechodnili vaše potrubie, tak v tom prípade sa obráťte na profesionálneho inštalatéra. Metódou krtkovania sa obnoví funkčnosť potrubí.
Mechanické vyčistenie odpadov špirálou je vykonávané pomocou prenosného zariadenia, ktoré poháňa elektromotor. Na motor je cez spojku pripojená ohybná pružina (ľudovo “krtko“) s nastaviteľnou dĺžkou až niekoľko desiatok metrov ukončená hrotom. Hroty sú výmenné podľa profilu potrubí a typu čistenej upchávky. Pretože toto zariadenie funguje na princípe vrtáka, je vhodné na čistenie odpadov prevažne bodových upchávok v menších dimenziách.

Čistenie vodnými tryskami (ľudovo : vysokotlakové čistenie kanalizácie ) je vykonávané pomocou vysokotlakového vodného čerpadla umiestneného vo vozidle s nádržou. Oproti mechanickému čisteniu kanalizácie, ktoré sa používa skôr pre čistenie odpadov, je čistenie tlakovou vodou výrazne účinnejšie. Tlakové čerpadlo je schopné generovať vodu pod regulovateľným tlakom až do výšky niekoľko sto atmosfér. Na čerpadlo je cez hydraulický bubon pripojená tlaková hadica s dĺžkou niekoľkých desiatok metrov ukončená tryskou (ľudovo “krtko”). Trysky sú výmenné s rôznym počtom otvorov pod rôznymi uhlami podľa profilu potrubí a druhu čisteného materiálu. Systém čistenia pomocou vodných trysiek je v dnešnej dobe celosvetovo používaný a uznávaný ako najefektívnejšia metóda čistenia kanalizačných systémov.