Spoľahlivé inštalatérske služby zabezpečujú bezproblémový chod akejkoľvek domácnosti. Pre mnohých ľudí sú upchaté odtoky, prípadne iné problémy s potrubím úplnou nočnou morou. Účinné čistenie kanalizácie môžu vykonávať len profesionálni inštalatéri. To vysvetľuje, prečo majitelia domov alebo podnikov potrebujú kontaktovať špecializovaného odborníka, aby skontroloval a vyriešil problém s kanalizáciou. Vypúšťanie mastnoty do kanalizačného potrubia môže ľahko viesť k upchatiu rúr. Odporúča sa vyhnúť sa nalievaniu mastných látok do drenážnych systémov. Rovnako vhadzovanie cudzích predmetov do odtoku, ako sú mydlá, tuhé častice potravín, vlasy, či hygienické potreby, je ďalšou príčinou upchatia potrubí. Tuhé látky sa zhromažďujú vo vnútri drenážnych rúr, čo spôsobuje ich nepriechodnosť.

Výmena, oprava či kontrola kanalizácie nie je už tak zložitá, ako kedysi. Teraz máme moderné technológie nielen na kontrolu problémov bez výkopu, ale aj na opravu alebo úplnú výmenu kanalizačných systémov.

Kedy treba zvážiť opravu kanalizačnej siete

Oprava kanalizácie je jednou z najčastejšie požadovaných kanalizačných služieb, či už v domácnostiach alebo v komerčných budovách. Kanalizačné potrubie sa poškodí, keď zem zmrzne alebo sa posunie z dôvodu zosuvov alebo iných pohybov pôdy. Oprava kanalizačnej linky zahŕňa aj riešenie prasknutých alebo netesniacich potrubí. Kanalizačné potrubia nemôžu efektívne fungovať, ak sú poškodené. V dôsledku toho by sa mali opravy kanalizačnej siete začať ihneď po zistení problému. Oprava kanalizácie je činnosť, ktorá si vyžaduje vysoko profesionálneho a kvalifikovaného odborníka.

Kedy treba zvážiť výmenu kanalizačnej siete

Sú chvíle, kedy je poškodenie kanalizačných potrubí naozaj závažné, a preto oprava potrubia nie je vôbec účinná. V takomto prípade treba pristúpiť k výmene kanalizačnej linky. Výmena kanalizačnej siete znamená výkop a výmenu existujúcich potrubí za nové. Výmena potrubia je dôležitým postupom, najmä v prípadoch, keď opravy nie sú efektívne. Nahradenie kanalizačnej linky za novú je proces, ktorý si taktiež vyžaduje čas a odborné znalosti profesionálneho inštalatéra.

Čo je to videokontrola kanalizácie – TV Monitoring kanalizácie ?

Využitím moderných technológií posunulo inštalatérske práce na vyššiu úroveň. Kontrola kanalizácie prostredníctvom kamery je súčasnou inováciou vo svete inštalácií. Vodotesné kamery sa vkladajú do drenážnych potrubí a posúvajú sa pomocou pružneho prútu alebo sú pohánané pohonom 4×4. Takzavané robotické kamery do priemeru DN1200. Keď kamery prechádzajú potrubím, obraz sa odošle do počítača na analýzu. Kontrola kanalizácie tv monitoring prostredníctvom kamery je nevyhnutná najmä pri riešení porúch kanalizácie hlbšie v zemi. Použitie ińšpekčnej kamery pri kanalizačných službách robí proces čistenia kanalizácie efektívnym a rýchlym. Kontrola kanalizácie pomocou tv monitoringu potrubia  sa odporúča pre komerčné i súkromné zariadenia.