V prípade ak sa rozhodnete postaviť si dom na novej parcele, budete musieť počítať s pripojením nehnuteľnosti k sieťam – kanalizácii, vodovodu, elektrine poprípade i plynu. Bude potrebné, aby tieto siete boli v blízkosti pozemku a potom zriadiť tzv. prípojky. Kto môže takéto zásahy a stavby zrealizovať?

Siete technického vybavenia (ďalej STV), medzi ktoré patria aj prípojky vody a kanalizácie je možné všeobecne definovať ako spojovacie vedenia potrubného typu. Ich účelom je distribúcia vody (vodovod) a zvod odpadových vôd (kanalizácia). Verejný vodovod slúži k dodávke upravenej pitnej vody širokej vrstve obyvateľstva, kanalizačná sieť zaisťuje odvod splaškových a dažďových vôd.

Pomocou vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky sa vlastník stavby napája na verejný vodovod či kanalizáciu, čo je segment potrubia medzi objektom nehnuteľnosti a napojením na verejnú sieť. Vodovodná a kanalizačná prípojka sa musí zhotoviť zvlášť pre každý objekt s vlastným popisným číslom. Ešte pred realizáciou stavby je nevyhnutné, aby si stavebník zadovážil základné informácie o možnostiach technického riešenia napojenia a dohodol si stretnutie s prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie.

Kanalizácia alebo septik?

Kanalizačné systémy sú bežnejšie, pretože sú financované a udržiavané miestnymi samosprávami. Septické systémy sa však stávajú čoraz obľúbenejšími ako cenovo prijateľná alternatíva šetrná k životnému prostrediu, ktorá dáva vlastníkom domov plnú kontrolu nad ich odvodňovaním. Avšak zatiaľ čo septické systémy sú niekedy považované za ekologickejšiu možnosť, mnohí ľudia sa obávajú nákladov a údržby. V dôsledku toho sa nehnuteľnosti, ktoré sú napojené na kanalizačné vedenia hodnotia vyššie ako tie objekty, ktoré sú vybavené septikom.

Ak potrebujete zriadiť vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku obráťte sa na autorizovaného inštalatéra, ktorý zabezpečí napojenie sa na tieto siete.