Krtkovanie – riešenie a prevencia

Problémy so zle odtekajúcou vodou cez potrubia odpadových vôd patria v domácnosti rozhodne medzi tie častejšie. Oproti tomu riešenie týchto problémov naopak patrí medzi najviac zanedbávané a potlačované činnosti v našich domovoch. Hoci v každej domácnosti sa nájdu predmety na čiastkové riešenie problému s upchatou kanalizáciou ako zvon, či rôzne gélové chemikálie, nájdete ich najčastejšie v kúte či niekde zabudnuté. Často sa začne problém riešiť až po rôznych varovných signáloch ako je napríklad nepríjemný zápach.

Prevencia

Treba si však uvedomiť že pri mnohých už havarijných prípadoch upchatého potrubia ide o hrozbu poškodenia či znehodnotenia vášho majetku. Tak ako každý výrobok aj potrubia majú svoju životnosť, ktorá sa dá výrazne predĺžiť prevenciou nielen po, ale aj pred výskytom samotného problému, aby nebodaj nemuselo dôjsť až k výmene poškodeného potrubia. Na zanášanie potrubia, tak ako aj na havarijné upchatie má vplyv veľké množstvo faktorov ako sú mastnota, usadeniny, vláknitý odpad ako vlasy, drobné nerozložiteľné predmety, hygienické potreby, korene prerastajúce do kanalizácie atď., ale aj neovplyvniteľné faktory ako tvrdosť vody-vodný kameň, alebo hrdza. Faktory ako vodný kameň majú negatívny dopad na napr. pračky a umývačky riadu a ich následných porúch, ktoré treba opraviť.

Nebezpečné kyseliny

Keď pri prevencii zlyhajú klasické sitká a časté čistenie či výmena sifónu, pričom problémy stále pretrvávajú alebo sa zhoršujú, nastupuje v dnešnej dobe populárna metóda odstraňovania usadenín pomocou chemických prípravkou ako sú nebezpečné kyseliny. Tieto skrývajú svoje nebezpečenstvo v nešikovnej manipulácií s nimi, a v prípade rodín s malými deťmi predstavujú aj riziko pre členov domácnosti. Pozor si treba dávať aj na dávkovanie a nie príliš časté používanie týchto kyselín. Náchylné na poškodenie pri používaní chemikálii sú najmä plastové časti potrubia, keramické časti, a nezanedbaťeľný je aj zlý vplyv na kvalitu životného prostredia vo vašom bezprostrednom okolí. Áno, z odpadu bolo predtým cítiť zápach, a teraz pekne vonia, ale určite nie na dlho. Slizovité baktérie sa veľmi rýchlo množia a pri starších a zanesenejších potrubiach chemikália neodstránia usadeniny po celom obvode a dĺžke potrubia. Prevencia je to však užitočná.

Krtkovanie

Dlhodobými skúsenosťami zistené najkvalitnejšie riešenie problémov s odtokom odpadových vôd je tzv. krtkovanie. Nejde pritom len o samotné prepchávanie potrubia, ale pod týmto pojmom rozumieme aj súbor činností, ktoré vedú k zlepšeniu kondície potrubia, k zisteniu rozsahu problému, k diagnostike stavu potrubia či k návrhu riešenia. Krtkovanie nie je teda iba riešenie havarijných stavov, ale aj najlepšou prevenciou. Je tak samotným odvetvím inštalatérstva, ktoré môže využívať moderné prístroje a technológie. Základnou a často postačujúcou technikou prepchávania odpadových potrubí a kanalizácií je prepchávanie pomocou vodných trysiek, ktoré ženú vodu cez potrubie pod veľkým tlakom. Ďalšou zbraňou „krtkov“ je otočná elektrická špirála, ktorá sa rozvibruje, a týmto spôsobom veľmi efektívne odstraňuje nečistoty a usadeniny po celom vnútornom obvode potrubia.

 

Krtkovanie – účinná metóda na spriechodnenie potrubia

Mechanickému odstráneniu nečistôt pevným predmetom priamo v potrubí sa nevyrovná žiadna iná metóda. Krtkovanie v Pezinku a okolí – je tak vhodné nielen pri havarijných stavoch, ale aj ako najefektívnejšia ochrana pred upchatím. Krtkovanie je efektívne, jednorazové a dlhodobo účinné riešenie, naviac ekologické, a ako prevencia do budúcna aj ekonomicky výhodné. Uskutočňujú ho skúsení a vyškolení pracovníci, ktorí dokážu problém diagnostikovať. Taktiež títo odborníci rozhodnú o najvhodnejšom riešení na základe faktorov, ako je napríklad priemer potrubia. Na diagnostiku sa v súčasnosti využívajú aj moderné technológie ako monitoring kanalizácie kamerovým endoskopickým systémom a elektronický počítač metrov, ktorý upresní lokalizáciu problémových miest na potrubí. Pri pevných prekážkach alebo extrémnych upchatiach je možné aj frézovanie potrubia. Krtkovanie je vychytané a stále sa zlepšujúce odvetvie inštalatérstva tak, aby čo najlepšie vyhovelo potrebám vašej domácnosti i verejných kanalizácií.