Nič v živote vám nespôsobí viac škôd na majetku ako upchatie kanalizačnej pripojky/odpadu a následné zaplavenie vášho majetku splaškovou vodou. Väčšina z nás má tendenciu ignorovať problémy s upchatými odtokmi a s inštaláciou až do okamihu, keď sa udeje niečo mimoriadne. Upchatie kanalizácie je katastrofa, ktorá potenciálne zanechá váš dom neobývateľný až do vyriešenia problému. Akonáhle je problém odstránený, prídu vám účty spojené s čistením, rovnako ako za náhradu poškodeného nábytku, podlahy alebo stien.

Ako majiteľ domu, chcete chrániť svoju investíciu. Koniec koncov, pre väčšinu ľudí má nehnuteľnosť väčšiu hodnotu ako akékoľvek iné vlastníctvo. Inštalácia zariadenia na zabránenie spätného toku kanalizácie môže ochrániť váš majetok pred vysokými nákladmi, ktorým by ste čelili v prípade, že by odpad v kanalizačnom potrubí zmenil tok a toxické látky by vnikli do vášho domova. Znie to nepravdepodobne? Tento problém je však oveľa bežnejší, než si väčšina majiteľov domov vie predstaviť.

Príčiny, ktoré môžu spôsobiť upchatie kanalizacie a môžu vážne poškodiť dom, zahŕňajú:

  • Dažďovú vodu: Keďže dažďová voda prúdi do kanalizačného systému, objem môže byť väčší, než systém zvládne. Keď sa naplní, nakoniec dažďová a splašková voda nemajú miesto na prietok a zaplavia obytné priestory.
  • Zanesené kanalizačné potrubia: Trosky z domácnosti a korene eventuálne upchávajú kanalizačnú trať. Hoci linka pod ulicou môže byť pod zodpovednosťou obce, potrubie vedúce z ulice do vášho domu je na vašej zodpovednosti, a mali by ste ho udržiavať v dobrej kondícii. Ak korene alebo iné upchávky v kanalizácii začnú tlmiť prietok, splašky začnú pretekať pomaly a nakoniec sa dostanú až do vášho domu. Okrem dôležitosti pravidelného čistenia odtoku každý rok alebo prinajmenšom inštaláciou kanalizačného spätného ventilu môžete zabrániť katastrofe.
  • Zlomené kanalizačné potrubia: Veľa kanalizačných potrubí bolo inštalovaných pred desiatkami rokov. Zvyčajne sú zastarané a neboli opravené, pokiaľ niečo nefungovalo. Zlomené, popraskané alebo zrútené potrubia, blokády, korózia, úniky a ďalšie problémy môžu viesť k upchatiu potrubia.

Prevencia

Kanalizačná spätná klapka

Spätná klapka môže byť nainštalovaný vo vašom dome, aby sa zabránilo riziku vniknutia odpadových vôd do vnútorných priestorov domu. Pri inštalácii akéhokoľvek preventívneho systému je dôležité, aby ste sa obrátili na kvalifikovanú inštalatérsku spoločnosť. Typ spätného ventilu vhodný pre váš dom, typ kanalizačnej linky vo vašej oblasti a nájdenie správneho umiestnenia ventilu sú životne dôležité body v tom, aby tento ochranný systém fungoval tak, ako by mal.

Dažďová voda a splašky tečú nadol, ale keď už nemajú priestor kade odtekať, prirodzene sa vracajú do akejkoľvek oblasti, do ktorej vyústia. Ak máte nainštalovaný systém prevencie spätného toku kanalizácie, táto toxická voda a odpad nevstúpia do vášho domova. Keďže táto voda je zmesou vysoko toxického odpadu, bude to vyžadovať špecializovanú upratovaciu službu, ktorá vykoná dôkladnú dezinfekciu kontaminovanej miestnosti a tiež firmu na krtkovanie, aby sa zabránilo ďalším škodám na Vašom majetku a zdraví. Akékoľvek vaše osobné veci, ktoré by prišli do styku s látkou, budú musieť byť zlikvidované.

Zabráňte tomu, aby sa mastnota, potraviny a iné nežiaduce výrobky dostali do odtoku

Milujete variť, ale aj vaše obľúbené jedlá môžu byť vinníkmi upchatých rúr. Keď budete vypúšťať čokoľvek do drezu od olejov, omáčok, kávy až po vaječné škrupiny – môžete skončiť s veľkým septickým problémom. Ďalšie potraviny, ako napríklad ryža, cestoviny alebo dokonca šupky zo zemiakov, si môžu nájsť cestu do potrubia a spôsobiť upchatie. Vaše potrubia nie sú postavené na to, aby zvládli tieto potraviny, a takmer vždy spôsobia blokádu v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte. Ak máte pochybnosti, správne zlikvidujte tieto potraviny tým, že ich odhodíte do koša.
Pokúšate sa spláchnuť vlhčené utierky, hygienické vložky, plienky a vatové tyčinky? Bohužiaľ to nie sú veci, ktoré sa rozpadajú ako toaletný papier, a preto ich vhadzovanie do toalety spôsobuje upchávky. Hádzaním týchto položiek do koša môže zabrániť veľkému problému v domácnosti.

Naplánujte si preventívnu prehliadku

Okrem niekoľkých denných preventívnych opatrení by ste mali plánovať preventívne kontroly kanalizácie, či už monitoring kanalizácie alebo preventívne čistenie kanaizácie, aby ste ju udržiavali v dobrom stave. To isté platí aj o závlahových systémoch. Odporúčame vám naplánovať profesionálnu kontrolu kanalizačneho potrubia u každého je to individuálne niekdo si dáva prečistiť kanalizáciu 3x do roka niektorý raz za rok, aby ste predišli havaríjnym situáciam na vašej kanalizácií a výkopovým prácam.